העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 29.06.2022

תסדיר: 2022-06-29

מס הכנסה

10% הנחה במס לתושבי אילת

ביום 30.11.2011 (להלן-"התיקון"). בתיקון התווסף סעיף 11 לחוק האמור שכתורתו "זיכוי ממס הכנסה ליחיד". הסעיף קובע: פורסם ברשומות חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון 6), התשע"ב-2011
א.

הסכם "אי תחרות" כשאין סיכון לתחרות

® השאלה שנשאלה: האם יש לראות בהסכם בין יחיד לחברה שבבעלותו לפיו הינו מתחייב, בעבור תמורה, שלא להתחרות בחברה אחרת שלה יש תניית אי תחרות עם החברה שבבעלותו, כעסקה בעלת טעם מסחרי אמיתי ומכירת זכות הונית שלו לחברה או שמא מדובר בדיבידנד.

אי התרת ניכויים וקיזוזים לחברה שקופה (LLC) בארה"ב

® המערערת רכשה נכסי נדל"ן בארה"ב באמצעות חברות בשליטתה שהתאגדו בארה"ב כחברות LLC אשר לצרכי מס בארה"ב רואים אתן כשקופות.

מערכת חדשה למייצגים לשידור דוחות שנתיים למס הכנסה

♦ מערכת חדשה למייצגים לשידור דוחות יחידים הושקה על ידי רשות המסים. מדובר במערכת לשידור דוחות כגון דוחות עצמאים ושכירים.

פורסמה הארכת תוקף לאישורי תיאום מס משנת 2015

 ♦ ביום 29.12.15 פורסם באתר רשות המסים  כי כמידי שנה, גם בשנת המס 2016 רשות המיסים  מעניקה אורכה לתוקף אישורי תיאום מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2015, עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2016 ולא יאוחר מיום 13.3.2016.

שאלת הכבדת נטל המס עקב ביטול חוק התיאומים

♦ ביום 10.2.02 רכשה העוררת, חברת בית מתושלח בע"מ, נכס מקרקעין. לאחר רכישת הנכס, ובהתאם לסעיף 3 בחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), ניכה פקיד השומה מהכנסתה החייבת של העוררת פחת נומינלי בתוספת פחת המחושב לפי שיעור עליית המדד כשהוא מוכפל בשיעור הפחת המותר בניכוי. החל מתחילת שנת 2008 בוטל חוק התיאומים, ולפיכך העוררת אינה זכאית עוד לנכות מהכנסתה החייבת בתשלום מס הכנסה ב"פחת מתואם", אלא פחת נומינלי בלבד. ביום 29.12.11 מכרה העוררת את נכס המקרקעין.

קיזוז כספי גניבה "לאחור" (פס"ד דמארי והירשזון)

   ♦ אילנה דמארי (להלן: "המערערת") עבדה כמנהלת מדור בקרת חשבונות רפואיים בקופת חולים "מכבי שירותי בריאות" (להלן: "מכבי").

ביהמ"ש : פורום CFO אינו "ארגון מקצועי" לצרכי מס

 

♦ ביהמ"ש דן בשאלת סיווג ומיסוי פעילות "פורום מנהלי כספים" כ"ארגון מקצועי" או כחברה פרטית.

הכרה בעסקה למכירת "מוניטין" של מפיץ מוצר חסר ייחוד

 

 ♦  השאלה שנשאלה בערעור זה הינה: האם ניתן לייחס "מוניטין" למפיץ של מוצר כאשר מדובר ב"מוצר חסר ייחוד".

ניתוק תושבות בישראל בהעברת מרכז חיים לתקופה מוגבלת

 השאלה שבחן בית המשפט בערעור זה הינה: כיצד בוחנים ניתוק תושבות קבע מישראל לעניין חובת תשלום מס הכנסה מחמת זיקה פרסונאלית, ובפרט האם תושב קבע לשעבר, שהשאיר בישראל דירה בבעלותו וחשבון בנק על שמו, יכול להיחשב כמי שניתק את מקום מושבו בישראל.
 
 רקע עובדתי: המערערת הינה אזרחית ישראלית, נשואה ואם לשני ילדים, שהתגוררה בישראל בקרית ביאליק.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן