העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 07.12.2019

תסדיר: 2019-12-07

הכנסה חייבת

שאלת הכבדת נטל המס עקב ביטול חוק התיאומים

♦ ביום 10.2.02 רכשה העוררת, חברת בית מתושלח בע"מ, נכס מקרקעין. לאחר רכישת הנכס, ובהתאם לסעיף 3 בחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), ניכה פקיד השומה מהכנסתה החייבת של העוררת פחת נומינלי בתוספת פחת המחושב לפי שיעור עליית המדד כשהוא מוכפל בשיעור הפחת המותר בניכוי. החל מתחילת שנת 2008 בוטל חוק התיאומים, ולפיכך העוררת אינה זכאית עוד לנכות מהכנסתה החייבת בתשלום מס הכנסה ב"פחת מתואם", אלא פחת נומינלי בלבד. ביום 29.12.11 מכרה העוררת את נכס המקרקעין.

ריבית במסגרת תיק הוצל"פ הינה הכנסה חייבת

♦ השאלה שבחן ביהמ"ש בערעור זה הינה: האם הריבית וההצמדה על רכיב הריבית שגבתה המערערת במסגרת תיק ההוצאה לפועל הם הכנסה חייבת במס, אם לאו.
 
♦ המערערת הינה ידועה בציבור אשר נפסק לה בבית המשפט לענייני משפחה בשנת 2002, מחצית מהחברה שבבעלות חברה לחיים דאז (להלן: "החברה"). ביהמ"ש העמיד את שווי החברה בסך 8,093,855 ש"ח וקבע שהמערערת זכאית למחצית משווי החברה בניכוי חובותיה אותו תקבל באמצעות הוצל"פ.

הסכם פשרה במסגרת תביעה לא קובע את גובה ההכנסה

♦ בין השנים 1999-2008 עבד המערער כשכיר בקופת חולים "מכבי שרותי בריאות" (להלן: "מכבי"). ביום 25.12.2008 הוגש כתב אישום (ת"פ 10716/08) נגד המערער וכנגד הגב' אילנה דמארי עובדת נוספת במכבי (להלן: "גב' דמארי"), בו הואשמו השניים בגניבה ממעביד. בהסדר טיעון שנכרת עמם הודו המערער וגב' דמארי במיוחס להם בכתב אישום מתוקן לפיו גנבו סך של 2,397,840 ש"ח. בסמוך הגישה מכבי תביעה (ת"א 2355/08) בה תבעה לחייב את המערער וגב' דמארי להשיב לה את כספי הגניבה בסך 2,397,840 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית והוצאות.

העליון: מתי יהיה חיוב במס בגין חוב שנמחל ?

ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה

הכנסה חייבת בס' 62 לפקודת מ"ה כוללת הפסדים צבורים

♦ מדובר בערעור מאוחד של מושב העובדים "פארן", המאוגד כאגודה שיתופית חקלאית (להלן:"האגודה"), ביחד עם 45 מחבריה. האגודה נקלעה לחובות כספיים כבדים אשר עניין חובותיה הובא להכרעת "המשקם" ע"פ חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי התשנ"ב 1992, הידוע בציבור כ"חוק גל" (להלן:"חוק גל"). ההכרעה הגיעה בשנת 2007 שבה נפסק שיקום ובגדרו נמחקו כ-95,500,000 ש"ח מתוך סך חובה הכולל של האגודה לנושיה שהסתכם ערב הפסק ב-99,000,000 ש"ח.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן