העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 29.06.2022

תסדיר: 2022-06-29

פסיקה

♦ מהי תוצאת המס הנובעת במקרה שבו חברה פרטית מבצעת רכישה עצמית של מניות אחד מבעלי המניות? האם מצב דברים זה מקים אוטומטית אירוע מס לבעלי המניות הנותרים אשר מניותיהם לא נרכשו?   ♦ לעמדת המשיב, יש לבצע סיווג מחדש של עסקת...
♦ ערעור שהגיש המערער בשנת 2020 על שומות וקנס שנקבעו לו באמצע שנות ה- 90 (!) לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק"), ושמתייחסות לשנים 1991-1993. במשך שנים נקט המשיב בפעולות גביה נגד המערער נוכח חוב המס שנוצר כתוצאה...
♦ עניינו של הערר הוא בעתירתו של העורר לקבל את ההטבה במס רכישה בגין דירת מגורים שרכש, על אף שחלפה מגבלת הזמן לתיקון השומה הקבועה בסעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963 (להלן: "החוק"). ♦ העורר הוא "נכה...
♦ השאלה שנדונה בערעור: האם ניתן לראות בכלי הציבורי שבשלד הבורסאי, משום "טעם מסחרי יסודי" השולל מלאכותיותה של עסקה. ♦ רקע עובדתי: המערערת, שלד בורסאי חסר פעילות או נכסים, נרכשה על ידי האחים נאוי שהפכו לבעלי השליטה...
♦ השאלה הנשאלת הינה: האם רשאי המשיב לחייב מערער להמציא לידיו מסמכים שעלולים להפלילו, ומה נפקות הגשת המסמכים בלי ועם החלטת בית המשפט, לעניין החיסיון מפני הפללה עצמית. ♦ רקע עובדתי: לטענת המשיב, המערער בשיתוף פעולה עם בנו, הקים...
♦ עניין לנו בערעורים על שומות שנקבעו למערערים על-ידי פקיד שומה ת"א 3 ופקיד שומה כפר סבא (להלן: "המשיבים") במסגרתם עלתה השאלה האם זכאיות יורשי המנוח – צבי דינשטיין ז"ל (להלן: "המנוח") לקזז מהכנסותיהם...
  ♦ ביהמ"ש המחוזי בחיפה נדרש לחמישה ערעורי מס ששמיעתם אוחדה – שלושה ערעורי מס הכנסה שהגיש המערער על שומות כלכליות שקבע לו פקיד השומה חיפה (להלן: "פקיד השומה") לשנות המס 2008-2011 שעניינן חוסר סבירות עסקית וקביעת...
♦ השאלה שנשאלה בערעור זה: האם יכול בעל חברה לטעון טענות בשומה אישית שיצאה לו, נגד קביעת הכנסה שכבר נקבעה בשומה חלוטה לחברה, או שמא רק נגד ייחוס ההכנסות אליו. ♦ רקע עובדתי: תחילתו בפרשייה גדולה בה גם המערער וגם אחרים רכשו זהב...
♦ השאלה הנשאלת בערעור זה הינה: האם חברת בת, המבצעת שינוי מבנה עסקי, במסגרתו היא משנה את המודל הכלכלי שלה מחברה הפונה לשוק הרחב, לחברה הפועלת עבור חברת האם וחברות הקבוצה בלבד, מבלי להתפרק מעובדיה ומבעלותה על נכסיה הרוחניים, תיחשב כמי שמכרה...
♦ מדובר בערעור בעניין "חילוט זמני" (או כפי שנוהגים לכנותו "חילוט זמני עד תום ההליכים") על החלטת בית המשפט המחוזי בת"א מיום 4.12.2018 (כבוד השופט א' הימן), שהורה על מתן צו זמני לחילוט רכוש השייך למערערים עד לתום ההליך...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.