העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.10.2017

תסדיר: 2017-10-21

פסיקה

♦ ג'י כפר – סבא בע"מ (להלן: "ג'י כפר סבא") וג'י ווסט בע"מ (להלן: "ג'י ווסט") מחזיקות במקרקעין ובכלל זה מרכזי קניות. ג'י כפר סבא וג'י ווסט הינן חלק מאשכול חברות נדל"ן ומוחזקות בבעלות מלאה על ידי ג'י...
♦ ערעור על שומות לפי מיטב השפיטה שהוציא המשיב למערער לפי סעיף 145(ב) לפקודת מס הכנסה, וזאת בגין רווחים שצמחו לו כתוצאה מהשתתפותו באירגון פשיעה. המשיב טוען, כי יש לראות את הממצאים והמסקנות הקבועים בהכרעת הדין במשפט פלילי, כקבילות בהליך זה...
♦ השאלה שנשאלה: האם ניתן לראות בסכום פיצוי מוסכם, ששולם במסגרת הסכם ביטול עסקה במקרקעין, בצורה של קיזוז סך הפיצוי מסך החזר התמורה (המקדמה) ששולמה בגין עסקת המכירה, כחלק מעסקה החייבת במס ? ובהתאם לעיקרון ההקבלה מהי זכאות משלם הפיצוי לקזז סך...
® השאלה שנשאלה: האם יש לראות בהסכם בין יחיד לחברה שבבעלותו לפיו הינו מתחייב, בעבור תמורה, שלא להתחרות בחברה אחרת שלה יש תניית אי תחרות עם החברה שבבעלותו, כעסקה בעלת טעם מסחרי אמיתי ומכירת זכות הונית שלו לחברה או שמא מדובר בדיבידנד. ® רקע...
 ®  המרערות הן חברות העוסקות במתן טיפולים קוסמטיים ללקוחות ובין היתר בטיפולים להסרת ודילול שיער. בערעורים חלוקים הצדדים בשאלת עיתוי הוצאת החשבוניות ללקוחות המתקשרים בהסכם לביצוע סדרות של טיפולים להסרת ודילול שיער, ובעניין מועד...
♦ ערעור על "שומה בצו" שהוצא למערערת כאשר סלע המחלוקת נוגע לרישומה כ"מוסד כספי" או כ"עוסק".   (* יש לשים לב כי הערעור הוגש נגד פקיד שומה ולא נגד מנהל מע"מ) רקע: המערערת עוסקת במחקר ופיתוח אלגוריתמים...
♦ השאלה במחלוקת נוגעת לפרשנות ס' 2 לצו בקשר עם מיסוי רווחי הימורים והגרלות ובעיקר בשאלה מהי הפרשנות הראויה למונח "הימור אחד" לעניין ס' 2א לפקודת מס הכנסה. ♦ עפ"י העובדות: בשנת 2010 הייתה למערער הכנסה מהימורים בסכום של 600,...
♦ השאלה שנשאלה: האם יש להיענות לבקשת המערערים לעכב את הגשת נימוקי הערעור בהליך ערעור מס הכנסה האזרחי, עד תום פרשת ההוכחות בהליך הפלילי המקביל, שנקבעה לחודש דצמבר 2017 (עיכוב של כשלושה חודשים). ♦ לטענת המערערים / המבקשים: א. הואיל ובהליך...
♦ מדובר בבקשה לעיכוב ביצוע החלטת המשיב לביטול רישומה של המערערת כעוסק. לטענת המשיב לא התקיימו תנאים מקדמיים לבקשה. לטענתו בקשה מסוג זה הינה בקשה לסעד זמני ועל המערערת היה להמציא התחייבות עצמית וערובה לפיצוי המשיב על נזקים העלולים להגרם לו...
♦ המערער הוא תושב ישראל, נולד וגדל בעיר עכו, נשוי ואב ל- 2 בנות קטינות. הוריו של המערער היו פרודים, כאשר אמו של המערער מתגוררת בעיר שדרות ואילו אביו המנוח של המערער התגורר, עד פטירתו ביום 20.1.2015, בעכו. בבעלות המערער ואשתו דירת מגורים...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.