העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 27.06.2022

תסדיר: 2022-06-27

פסיקה

® שלושה פרופסורים, מכובדים ומובילים בתחומם, הוזמנו ע"י מכוני מחקר חדשים, לשהות במכון מחקר בניו יורק במשך 10 חודשים, במהלכם הם מתחייבים לעסוק במחקר ולא לעסוק בשום עבודה אחרת. הם מוזמנים להשתתף בהרצאות שיתקיימו במוסד המארח ולפרסם את תוצאות...
® המערערת הינה חברה פרטית, אשר עסקה ביבוא ושיווק גלידות ומוצרי מזון. מוצרי הגלידה אשר נמכרו על ידי המערערת יובאו על ידה מאת חברת "Stavropolskiy", שמקום מושבה ברוסיה (להלן: "החברה הרוסית"). עקב מיתון בשוק החלב העולמי ומחסור...
♦ ביום 30.12.2012 רכשה המערערת מקבץ דיור מהשותפות קלג'רו. מקבץ הדיור כלל שלושה בניינים בכרמיאל שבהם 362 יחידות דיור ושטחי שירות.   במועד הרכישה הושכרו יחידות הדיור לעמידר, עבור דיירים הזכאים לדיור ציבורי. בהתאם להתחייבותה החוזית של עמידר...
♦  מדובר בערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בע"מ 53703-09-12 ואח', המערערים הם פרטים (למעט ארקין שהינה חברה משפחתית), אשר בשנות המס הרלבנטיות (2007-2009 בעניין עודד מוזס וארקין) (2009-2011 בעניין ...
  ♦ בשנת 2005 הקים ארז את החברה המערערת (להלן–חברת דימא), "חברה משפחתית" לפי סעיף 64 א לפקודת  מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן – הפקודה), בשנים הנדונות 2006-9 דימא...
♦ ערעורים על צווים שהוציא המשיב למערער, לפי סעיף 152 (ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן-"הפקודה"). הסוגיה שבמחלוקת נוגעת לשאלת סיווגם של דמי שכירות שקיבל המערער בשנים 2004-6 (תיק ע"מ 56689-04-13 ) ובשנת...
♦ העוררת הגישה למשיב השגה במסגרתה טענה, כי על העסקה נשוא הערר חל פטור מתשלום מס שבח בהתאם להוראות סעיף 49ה' לחוק מיסוי מקרקעין. המשיב דחה את הטענה האמורה בהחלטתו מיום 30.3.15 וקבע, כי על העוררת לשלם מס לינארי מוטב וזאת לאור...
♦ השאלה הנשאלת בערעורים אלו הינה: האם ב"שווי המכירה" לפי סעיף 1 לחוק מס מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 יש לכלול את ההוצאות המשפטיות שעניינן רישום זכויות בדירה שנרכשה מקבלן על-ידי רוכש הדירה ושולמו על ידי הרוכש. כאשר...
♦ השאלה הנשאלת בערעור זה הינה: האם השכרת מספר גבוה של דירות מגורים, ללא כל השקעה חריגה לעומת משכיר דירה יחידה, תיחשב עדיין כהכנסה לפי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה (להלן "הפקודה") ותמוסה בכ- 10% מס, או שמא לאור מספר הדירות הגבוה...
♦ ערעור על פס"ד של ביהמ"ש המחוזי בו נדחה ערעורה של המערערת על שומות שהוציא לה המשיב לשנים 2005-2003. השאלה שעומדת במוקד הערעור - האם עיסקה בה מכרה המערערת בניין ברחוב אבן גבירול בתל-אביב היא עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי שיש למסות...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.