העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 21.09.2020

תסדיר: 2020-09-21

פסיקה

♦  מדובר בערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בע"מ 53703-09-12 ואח', המערערים הם פרטים (למעט ארקין שהינה חברה משפחתית), אשר בשנות המס הרלבנטיות (2007-2009 בעניין עודד מוזס וארקין) (2009-2011 בעניין ...
  ♦ בשנת 2005 הקים ארז את החברה המערערת (להלן–חברת דימא), "חברה משפחתית" לפי סעיף 64 א לפקודת  מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן – הפקודה), בשנים הנדונות 2006-9 דימא...
♦ ערעורים על צווים שהוציא המשיב למערער, לפי סעיף 152 (ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן-"הפקודה"). הסוגיה שבמחלוקת נוגעת לשאלת סיווגם של דמי שכירות שקיבל המערער בשנים 2004-6 (תיק ע"מ 56689-04-13 ) ובשנת...
♦ העוררת הגישה למשיב השגה במסגרתה טענה, כי על העסקה נשוא הערר חל פטור מתשלום מס שבח בהתאם להוראות סעיף 49ה' לחוק מיסוי מקרקעין. המשיב דחה את הטענה האמורה בהחלטתו מיום 30.3.15 וקבע, כי על העוררת לשלם מס לינארי מוטב וזאת לאור...
♦ השאלה הנשאלת בערעורים אלו הינה: האם ב"שווי המכירה" לפי סעיף 1 לחוק מס מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 יש לכלול את ההוצאות המשפטיות שעניינן רישום זכויות בדירה שנרכשה מקבלן על-ידי רוכש הדירה ושולמו על ידי הרוכש. כאשר...
♦ השאלה הנשאלת בערעור זה הינה: האם השכרת מספר גבוה של דירות מגורים, ללא כל השקעה חריגה לעומת משכיר דירה יחידה, תיחשב עדיין כהכנסה לפי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה (להלן "הפקודה") ותמוסה בכ- 10% מס, או שמא לאור מספר הדירות הגבוה...
♦ ערעור על פס"ד של ביהמ"ש המחוזי בו נדחה ערעורה של המערערת על שומות שהוציא לה המשיב לשנים 2005-2003. השאלה שעומדת במוקד הערעור - האם עיסקה בה מכרה המערערת בניין ברחוב אבן גבירול בתל-אביב היא עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי שיש למסות...
♦ השאלה הנשאלת בהליך זה הינה: האם לקבל בקשה של המערערים בערעור מס (להלן: "המערערים"), להורות למשיב – פקיד השומה, לענות על שאלון שעניינו מדיניות רשות המיסים בסוגיה נושאת הערעורים. ♦ הרקע לבקשה: עניינו של הערעור...
♦ עניינה של בקשה זו הכרעה בטענת חסיון שהעלה המבקש, עורך דין במקצועו, כנגד תפיסתם של מסמכים במשרדו על ידי רשויות המס בהליך בהתאם להוראות סעיפים 235א-ד לפקודת מס הכנסה. עצם החיסיון לו טוען המבקש, מבוסס על סעיף 48 לפקודת הראיות. ♦...
♦ המערערת מצויה בשליטתה של חברת ש. שלמה החזקות, העוסקת בתחום הליסינג התפעולי ובהשכרת רכבים. ביום 29.12.2005 הגישה חברת ההחזקות למפקח על הביטוח בקשה להקמת חברת ביטוח. התקבל אישור עקרוני מהמפקח, וביום 3.10.2006 הוקמה המערערת. כשנה לאחר מכן, החלה...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.