העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 21.09.2020

תסדיר: 2020-09-21

פסיקה

♦ העורר, מכר בחודש ספטמבר 2012 חלק ממתחם מקרקעין ביפו לעוררים האחרים שהם בני זוג. המבנה המרכזי נבנה במאה התשע עשרה. והוא מחולק כאמור לשני מפלסים - קומת קרקע וקומה עליונה. היקף מיסוי העסקה, הן בצד המוכר (לעניין מס שבח) והן בצד הרוכשים (לעניין...
♦ ביום 29.7.2013 רכש העורר (בנאמנות) את מלוא הזכויות במקרקעין שברחוב אבנר 11 צהלה, תל-אביב, בסכום של 13,500,000 ש"ח. בסמוך לרכישת הנכס, הוגשה למנהל מיסוי מקרקעין (להלן: המשיב) הצהרה על רכישת דירת מגורים יחידה לעניין החיוב במס רכישה,...
♦ בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיב להורות על ניכוי מס במקור מסך של 12,000,000 דולר, שחויב מר מיכאל צ'רנוי (להלן: "המחזיק") לשלם למבקש, במסגרת פסק בוררות מיום 19.10.2015. ביהמ"ש המחוזי בתל אביב – כב' הש' מגן...
♦ המערער משמש כסוכן ביטוח ובדוחותיו לשנות המס שבערעור ביקש לנכות מהכנסותיו הוצאות בגין עמלות ביטוח וייעוץ והוצאות שירותי משרד אשר שולמו לחברת כסל בע"מ. בנוסף, ביקש לנכות הוצאות משכר עבודה ששולמו לילדיו, הוצאות בגדי עבודה וניקוי יבש...
♦ העורר היה הבעלים של מחצית הזכויות בדירת מגורים אותן רכש ביום 1.10.1994 אשר הושכרה למגורים. העורר לא דיווח ולא שילם מס על הכנסותיו מדמי השכירות מאחר וסכומן נמוך  מתקרת הפטור לפי חוק פטור ממס על שכ"ד, ולכן היו פטורים ממס. ביום 9...
♦ נושא הערעור הינו: החלטת המשיב - פקיד השומה, לפסול את ספרי המערערת לשנים 2006-2008, על השומות שהוציא למערערת, לפי מיטב השפיטה, בגין אותן שנות מס ועל החלטתו להטיל עליה  קנס גרעון. ♦ המערערת הינה חברה בע"מ אשר עסקה בין...
♦ המערערת עוסקת בפיתוח פתרונות תקשורת אופטית. ביום 1/1/2004 נכרת הסכם בין המערערת לחברת האם שלה, לפיו תספק המערערת לחברת האם שירותי מחקר ופיתוח תמורת סך עלות המחקר והפיתוח "עלות ביצוע" בתוספת רווח בשיעור. בשנת 2007, עודכנו תנאי...
♦ נושא הערעור הינו: ערעור על שומת הפרשי ההון שהוצאה, בטענה שבין הצהרות ההון שהגיש המערער נמצא גידול הון בלתי מוסבר. עיקר המחלוקת נוגעת להפרשי ההון הנובעים מהלוואה, בה המשיב לא הכיר, ובהוצאות המחיה שיוחסו למערער. למערער תיק אצל המשיב כבעל...
♦ השאלה הנשאלת בתיק זה הינה: האם לאפשר לחברת י.ד. מקרקעין בע"מ (להלן:"החברה" או "החברה המבקשת") לבצע חלוקת דיבדנד שלא על סמך רווחי החברה, אלא בדרך של הפחתת ההון של החברה, ובפרט ללא בדיקת תזרים המזומנים של החברה...
♦ המערכת נשוא ערעור זה הינה מערכת המיועדת לשמש לצורך מסחר באמצעות אלגוריתם ממוחשב ("המערכת"). למערער לא היה ניסיון "עסקי" קודם במסחר בניירות ערך בשוק ההון, והבנתו בתחום זה הינה כשל "אחד האדם". בשלהי 2009,...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.