העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 17.02.2020

תסדיר: 2020-02-17

עדכונים מהשטח

♦ רשות המסים פתחה את הפורטל לדיווח של נותני שירותים פיננסים. שירות זה מאפשר לחברות או לעוסקים, שמעניקים שירותים פיננסיים, להגיש דיווח על הפעילות ועל ההתנהלות הכספית שלהם בהתאם לתקנות מס הכנסה (תקנות לעניין חלפני כספים) (הוראת שעה), תשע...
 ♦ ביום 1.12.19 פירסמה רשות המסים את הוראת ביצוע מס הכנסה מס 11/2019 הנדון: תיק עיזבון במשרד השומה ♦ הוראת הביצוע מפרטת את הכללים הנוגעים להחלת סעיפים 120 (ג) עד (ה) לפקודת מס הכנסה  ולטיפול בפתיחת תיק עיזבון, לאחר...
♦ רשות המסים משתדרגת והשיקה מערכת קשר מקוונת בין עורכי הדין המייצגים בעסקאות מקרקעין לבין עובדי משרדי מיסוי מקרקעין, המטפלים באותן עסקאות. הפניות לעובדים מבוצעות באמצעות מערכת המייצגים - שבח.נט, ומגיעות ישירות לעובד מיסוי מקרקעין המטפל...
♦ חוק צמצום השימוש במזומן כבר כאן!   בנוסף לימי עיון שעורכת רשות המסים מעת לעת, על מנת להקל על האזרחים ועל בעלי העסקים את הבנת והפנמת החוק, פתחה רשות המסים דף מיוחד באתר רשות המסים בעניין חוק המזומן.   בדף הרלבנטי מרוכזים מספר אמצעי...
♦ רשות המסים מצטרפת למהפיכה הירוקה ופירסמה המלצות להטמעת קודQR במסמכי הנהלת חשבונות. הקוד יאפשר שליפת מידע באופן דיגיטלי. ההמלצות שפורסמו לבתי תוכנה, צפויות להקל משמעותית על לקוחות וספקים בניהול מערכת החשבונות שלהם. במקביל הן מקדמות...
♦ רשות המסים פירסמה תזכורת ללקוחות החייבים בהגשת דוח שנתי לשנת המס 2018, כדלקמן: ♦ מועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2018 ליחידים ולחברות החייבים בהגשת דוח שנתי מקוון– יום 30.6.19. ביום זה משרדי השומה יהיו פתוחים עד 18:...
ביום 1.7.19 נכנסה לתוקף הפעימה השנייה של החוק לצמצום השימוש במזומן, שם נקבע כי לא ניתן להסב שיק מעל 10,000 ש"ח יותר מהסבה אחת, למעט גופים פיננסיים מפוקחים שיכולים להסב אותם פעמיים. לטענת עו"ד אורי גולדמן, בהתאם לסעיף 5 לחוק...
 ♦ ביום 18.3.18 פורסם ברשומות חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: החוק). (לקריאת עיקרי החוק ניתן לקרוא בקישורית זו)   ♦ ביום 4.12.18 פירסמה רשות המסים חוזר 17/18 בנושא החוק לצמצום שימוש במזומן ♦...
♦ ביום 13.11.18 אושרו בועדת חוק חוקה ומשפט תקנות מס הכנסה (תקנות לעניין חלפני כספים) (הוראת שעה), התשע"ז- 2016. מקורן של התקנות (וגם השם העתיק שחלף לפני שנים מהעולם), הינו בתיקון לפקודת מס הכנסה שתוקן עוד בשנת 2014 וקבע חובת...
♦ ביום 31.10.18 פורסמו ברשומות תקנות קיזוז מסים (תיקון), התשע"ט-2018. על פי התיקון, הודעה כנדרש על פי חוק קיזוז מסים תישלח לחייב לפחות 25 ימים לפני הקיזוז ו"תפרט את סכום החזר המס, את סכום חובות המס של החייב במס שכנגדם...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.