העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 21.09.2020

תסדיר: 2020-09-21

עדכונים מהשטח

 ♦ כידוע, החל מיום 2.9.15 חלות על רואי חשבון ועורכי דין חובות לפי תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון (ר' בקישורית בהרחבה). במשרד המשפטים הוקם הממונה על נותני שירות עסקי, אשר מתפקידו לאכוף את הרגולציה על ציבור רואי החשבון ועורכי הדין....
♦ ביום 1.2.16 הודיע מנהל רשות המסים, עו"ד רו"ח משה אשר, על בחירתו של מר שלמה אוחיון לתפקיד סמנכ"ל בכיר שרות לקוחות וחבר בהנהלה הבכירה של הרשות.  ♦ אוחיון (58) שימש ב-7 השנים האחרונות כפקיד שומה באר-שבע ולפני...
♦ ביום 19.1.16 פרסמה רשות המיסים את חוזר מקצועי מספר 966192 בנושא מיסוי שירותי דת. חוזר זה קובע כי בהתייחס למס הכנסה, נותני שירותי דת כגון: מקובלים, חזנים, מוהלים ובדצ"ים וכדו' (להלן:"נותני שירותים"), נחלקים הם לשני...
 ♦ ביום 29.12.15 פורסם באתר רשות המסים  כי כמידי שנה, גם בשנת המס 2016 רשות המיסים  מעניקה אורכה לתוקף אישורי תיאום מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2015, עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2016 ולא יאוחר מיום 13.3.2016. ♦ ...
 ♦ ביום 9.11.15 הונחה על שולחן הכנסת על ידי ח"כ איתן ברושי, דב חנין ו- 4 אח' הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע), התשע"ו-2015. למסיימי לימודי מקצוע  עפ"י הצעת החוק, יתוקנו סעיפים...
♦ ביום 29.11.15 פורסמו ברשומות בקובץ תקנות 7575, צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו- 2015 ותקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי מסים (תיקון), התשע"ו – 2015. ♦ התקנות קודמו על...
 ♦ ביום 8.10.15 הפיצו שר האוצר משה כחלון ורשות המסים תזכיר לתיקון חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה – 2005. עפ"י הודעת רשות המסים, מטרת התזכיר היא להבהיר, כי זכותו של יועץ מס המייצג נישומים מול רשות...
 ♦ ביום 15.10.15 פורסם ברשומות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון 82), התשע"ו- 2015. על פי התיקון, במכירת דירת מגורים מזכה, כהגדרתה בחוק, הפטורה ממס על חלק מהשבח הריאלי, יהיה פטור ממס גם על הסכום האינפלציוני החייב....
♦ ​ביום 20.9.15 פירסמה רשות המסים הודעה, לפיה מנהל רשות המסים, עו"ד רו"ח משה אשר, הודיע על מתן ארכה של כשלושה חודשים להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה עבור שנת המס 2014 וזאת עד ליום 25.12.2015, במקום עד ליום ה- 30.9.2015, המועד הקבוע בחוק...
♦ ביום 21.9.15 פירסמה רשות המסים הודעה לפיה בהמשך לשיחות בין רשות המסים למשרד המשפטים ולאור הצלחתו של נוהל הגילוי מרצון מודיעה הרשות, כי הוחלט להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות, במסגרת הוראות השעה בנוהל,  עד ליום 30.6.16. זאת, בהמשך...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.