העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 19.01.2020

תסדיר: 2020-01-19

עדכונים מהשטח

♦ ביום 6.11.14,  פרסמה רשות המסים הודעה המיועדת לגופים פיננסיים בישראל, שבקרוב יאלצו להעביר מידע ל IRS, בעקבות ה- FATCA  (פטקא).       עפ"י ההודעה, מזכירה רשות המסים, כי ממשלות ישראל וארה"...
   ♦ ביום 20.10.14 פורסם תזכיר חוק חוק לעידוד ההשקעה באנרגיות מתחדשות (פטור ממס על הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות שימוש באנרגיות מתחדשות), (הוראת שעה), התשע"ה- 2014 .   בבסיסה של הצעת החוק מונחת תכנית ממשלתית...
 ♦   ביום 29.10.14 הגיש מבקר המדינה, כב' השופט (בדימוס) יוסף שפירא, ליו"ר הכנסת את  דו"ח מבקר המדינה מס' 65א   (קישורית לדוח המלא), שעיקרו נושאים כלכליים. הדוח עוסק בעיקר בביקורת על...
 ♦  ביום 7.10.14 פורסמו תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014. עפ"י התקנות, החל משנת 2015, בחישוב הכנסתו של "עובד זר חוקי" בתחום הסיעוד לפי סעיפים 2(1) ו- 2(2) לפקדות מס הכנסה, יובאו בחשבון נקודות זיכוי...
♦   ביום 22.10.14 אישרה הממשלה פה אחד את המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן במשק הישראלי, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר. המלצות הוועדה נוגעות לשלושה תחומים: הגבלת השימוש במזומן, הגבלת השימוש בצ'קים מוסבים, וקידום...
 ♦ ביום 7.8.14 פורסם תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון ! (להלן: "התיקון"). התיקון מחיל חובות "זיהוי" על עורכי דין ורואי חשבון, המוגדרים בתיקון כ"נותני שירות עסקי". יצויין שמדובר ברעידת אדמה של ממש, שכן עד כה...
♦ כפי שניתן לעקוב בכלי התקשורת, נמשכים הדיונים הסוערים בועדת הכספים בהצעת חוק מע"מ אפס על דירות, לקראת הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. הוועדה דנה בעשרות מתוך אלפי ההסתייגויות שהגישו חברי האופוזיציה להצעת החוק. במהלך הדיונים חברי...
  ♦  ביום 4.9.14 פורסם תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015 (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 פרק: מסים .  במסגרת פרק המסים, שהינו חלק מהצעת חוק התכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015, מוצע להתמקד בסתימת פרצות מס...
 ♦ ביום 7.8.14 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון), התשע"ד – 2014 (להלן: "התיקון").   בעקבות התיקון, נוספה חובת הגשת של דוח שנתי לשנת המס 2013 ואילך במקרים הבאים:  ♦יחיד ו/או...
 ♦ ביום 10.8.14 פירסמה הגב' מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים מכתב שעניינו: מהלך להרחבת רשת המדווחים - הנחיות לפעולה  . (להלן: "המכתב")    ♦מכתב ההנחיות הינו בעקבות שליחת...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.