העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 15.12.2018

תסדיר: 2018-12-15

עדכונים מהשטח

♦  בעקבות פנייתו של רו"ח עופר מנירב, יו"ר ועדת המסים והקשר עם רשויות המס אל מר דן פלד, סמנכ"ל לקשרי לקוחות ברשות המסים, בנוגע לאורכה להגשת דוחות ובהמשך לפגישה עם רשות המסים עודכנו מועדי הגשת הדוחות...
♦  ביום 17.11.14 הונחה על שולחן הכנסת ע"י ח"כ אלכס מילר, גילה גמליאל ואח', הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למענק כספי בשל הישג בתחרות ספורט), התשע"ה–2014/ בהצעה מוצע להוסיף בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה פטור מס ל...
♦  ביום 5.11.14 התיר בימ"ש השלום בחיפה, כב' השופטת אורית קנטור, לפרסום את פרטי פרשת "הבנק השוויצרי". מדובר בחקירה סמויה שמנהלת רשות המסים  בפרשה של חשבונות בנק המוחזקים על ידי ישראלים בבנקים שוויצרים.    ...
 מחזיק/ה כסף בחו"ל? חשבונות בנקים בשוויץ? כספים באוף שור? הרווחת בהימורים/מניות ולא נוכה לך מס במקור? כספים שאתה רוצה להכשיר? פנה/י בהקדם לרשות המסים לפני שהרשות תפנה אליך!   במסגרת הוראת השעה מיום 7.9.14 ניתן לעשות הליך אנונימי...
♦ ביום 6.11.14,  פרסמה רשות המסים הודעה המיועדת לגופים פיננסיים בישראל, שבקרוב יאלצו להעביר מידע ל IRS, בעקבות ה- FATCA  (פטקא).       עפ"י ההודעה, מזכירה רשות המסים, כי ממשלות ישראל וארה"...
   ♦ ביום 20.10.14 פורסם תזכיר חוק חוק לעידוד ההשקעה באנרגיות מתחדשות (פטור ממס על הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות שימוש באנרגיות מתחדשות), (הוראת שעה), התשע"ה- 2014 .   בבסיסה של הצעת החוק מונחת תכנית ממשלתית...
 ♦   ביום 29.10.14 הגיש מבקר המדינה, כב' השופט (בדימוס) יוסף שפירא, ליו"ר הכנסת את  דו"ח מבקר המדינה מס' 65א   (קישורית לדוח המלא), שעיקרו נושאים כלכליים. הדוח עוסק בעיקר בביקורת על...
 ♦  ביום 7.10.14 פורסמו תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014. עפ"י התקנות, החל משנת 2015, בחישוב הכנסתו של "עובד זר חוקי" בתחום הסיעוד לפי סעיפים 2(1) ו- 2(2) לפקדות מס הכנסה, יובאו בחשבון נקודות זיכוי...
♦   ביום 22.10.14 אישרה הממשלה פה אחד את המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן במשק הישראלי, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר. המלצות הוועדה נוגעות לשלושה תחומים: הגבלת השימוש במזומן, הגבלת השימוש בצ'קים מוסבים, וקידום...
 ♦ ביום 7.8.14 פורסם תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון ! (להלן: "התיקון"). התיקון מחיל חובות "זיהוי" על עורכי דין ורואי חשבון, המוגדרים בתיקון כ"נותני שירות עסקי". יצויין שמדובר ברעידת אדמה של ממש, שכן עד כה...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.