העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 26.10.2021

תסדיר: 2021-10-26

רשות המסים תנפיק אוטומטית אישורים לעמותות

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
727
תאריך: 
21/05/2015

 ♦  ביום 20.5.15 הודיעה רשות המסים על מהלך חדשני שהיא יוזמת שיטיב עם העמותות במגזר השלישי, במסגרתו הרשות תחדש באופן יזום וממוכן את האישורים למוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ומבלי שהן יידרשו לפנות ולבקש את הארכת תוקף האישור. בימים אלה מנפיקה רשות המסים אלה אישורים ממוכנים, לרובם הגדול של מוסדות הציבור, שאישורם עתיד לפוג במהלך השנה, זאת ללא כל צורך בפנייה יזומה מצידם בבקשה לחדש את תוקף האישור.

♦  עד כה, מוסדות הציבור שתוקף אישורם עמד לפוג הגישו בקשה פרטנית, שהייתה כרוכה במילוי טפסים והגשת מסמכים. דבר שהקשה בעיקר על מוסדות הציבור הקטנים, המושתתים בעיקר על פעילות התנדבותית. כשהם לא פנו במועד, פקע תוקף אישורם והיה בכך כדי לפגוע בפעילותם ובתורמים להם. כאמור, הרשות תחדש באופן יזום את האישורים לרוב מוסדות הציבור שאישורם עתיד לפוג השנה ותעדכן אותם בכתב בדבר הארכת תוקף אישורם ועמידתם בקריטריונים המזכים בהארכת התוקף.

♦ יתר מוסדות הציבור, שהרשות לא תחדש את אישורם באופן יזום, הואיל ולא עמדו ברף הבדיקות, יעודכנו בכתב והם יוזמנו לפנות בבקשה לחידוש האישור, שתיבדק בהתאם לנוהל הקיים. כל מוסדות הציבור שאישורם אמור לפוג השנה, יכולים, החל מהיום, לראות באתר האינטרנט של הרשות, אם תוקף אישורם הוארך. 

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.