מס פקס

העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 19.08.2018

תסדיר: 2018-08-19

עידכונים מהשטח

רשות המסים: אישור אוטומטי לתושב הזכאי להטבות מס
♦ ביום 7.11.17 פירסמה רשות המסים למעבידים, מנכים, ומרכזי השירות הודעה בדבר הנפקת אישורי תושב לצורך הנחה במס. עפ"י ההודעה, אישרה רשות המסים לרשויות מקומיות מוטבות לשלוח...
הצעת חוק: תרומות למוסד שפועל נגד ישראל לא יוכרו לצרכי מס
♦ בתחילת חודש אוקטובר 2017 החלו להתנהל דיונים בועדת הכספים בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מוסד הפועל לטובת מדינת ישראל), התשע"ז–2017. מדובר בהצעת חוק אשר הונחה על שולחן...

פסיקה

תיקון שומת מס שבח לפי סעיף 85 לחוק גם בחלוף ארבע שנים
♦ המדובר בבקשת מנהל מיסוי מקרקעין, תל-אביב (להלן: "המנהל") לעיון מחדש בהחלטת ועדת הערר בבקשת המנהל לדחות על הסף את בקשת המשיבים לתיקון השומה מכוח הוראת סעיף 85  לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן - "החוק") מחמת התיישנות. הבקשה הוגשה בעקבות...
האם חברה בעלת הכנסה פאסיבית בשליטת חברה בעלת הכנסה אקטיבית מהווה חנ"ז ?
 בערעור זה נשאלו שלוש שאלות עיקריות: ♦ האחת, האם ניתן לראות בחברת בת שכל פעילותה הינה רכישה ומכירה של נכס בחו"ל, כבעלת הכנסה מעסק, בשל כך שהיא חלק מקבוצת חברות שעוסקות כולם בעסק של איתור רכישת ומכירת חברות, אף שחברת הבת הוגדרה בדוחות והצהרות שונות הן לרשויות המס בישראל והן...
אי התרת קיזוז הפסדים 'לאחור' (דיון נוסף הירשזון ודמארי)
 ♦ במסגרתו של פסק-הדין מושא הדיון הנוסף נדונו שני ערעורי המדינה שעסקו בסיטואציה עובדתית זהה: סכומי כסף משמעותיים שגנבו המערערים הושבו בסופו-של-דבר על-ידם מספר שנים מאוחר יותר לקרבנות העבירות. בדיון הנוסף התעוררה שאלת המיסוי של המערערים בגין סכומים שנגנבו ובהמשך הוחזרו. - תזכורת:...
תאונת מס ערך מוסף בביטול עסקה במקרקעין
♦ השאלה שנשאלה: האם ניתן לראות בסכום פיצוי מוסכם, ששולם במסגרת הסכם ביטול עסקה במקרקעין, בצורה של קיזוז סך הפיצוי מסך החזר התמורה (המקדמה) ששולמה בגין עסקת המכירה, כחלק מעסקה החייבת במס ? ובהתאם לעיקרון ההקבלה מהי זכאות משלם הפיצוי לקזז סך התשומות הכלול (וליתר דיוק, זכותו שלא להשיב את סך...

מאמרים

גילוי מרצון - אנונימי - הצהרה על הון שחור החל מינואר 2018 - הזדמנות אחרונה | קובי גולדמן, עו"דישראל בן ציון, עו"ד
רשות המיסים מחדשת את הליך הגילוי מרצון האנונימי החל מיום 1.1.2018 ובשלב זה עד לסוף שנת 2018. מהרו כדי לא להפסיד את ההזדמנות, שיתכן ותהיה האחרונה !  הליך הגילוי מרצון...
חוק אשראי הוגן – הסדרת תחום הלוואות חוץ בנקאיות | אורי גולדמן, עו"דגיא שנער, משפטן
♦ לאחר שנים ארוכות של דיונים ובהמשך להמלצותיה של הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי מ-2011, מינו שר האוצר ונגיד בנק ישראל צוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית, בראשות...

מס פקס העיתון המקצועי לענייני מסים (הגרסא המקוונת)

במסגרת פעילויות גולדמן ושות'-משרד עורכי דין, עורך המשרד את "מס פקס" - העיתון המקצועי לענייני מסים, המופץ לאלפי קוראים מדי שבוע/שבועיים, זה מספר שנים. מקורו של השם הינו בתקופה בה העיתון הופץ באמצעות פקס בתחילת דרכו (כשעוד לא היה אינטרנט).
"מס פקס" הינו העיתון המקצועי הותיק והמוביל בתחום המיסוי בישראל. העיתון מסכם בכשישה עמודים את כל מה שקרה בתקופה הרלבנטית בעולם המסים, וכולל עדכונים שוטפים של ההלכות והפסיקה בתחום, דברי חקיקה, מאמרים של מומחי מס, עדכונים שוטפים בקשר להוראות ביצוע וחוזרים מקצועיים, פרסומי רשות המסים, וכן התייחסות והערות המערכת לנושאים הנדונים.
"מס פקס" מופץ מדי שבוע לאלפי קוראים, הכוללים רואי חשבון, עורכי דין, יועצי מס, חשבים, מנהלים ואנשי עסקים, לרבות שופטים, פרקליטויות ועובדי רשות המסים, המבקשים להיות ערים ומעורים לנעשה בתחום המס על היבטיו השונים, כחלק מהתמקצעותם.
העיתון מהווה כלי עזר מקצועי למהלך העסקים השוטף ומהווה גם במה להבעת דעות שונות בהתייחס לקורה בעולם הדינמי של מיסוי ודיני מסים.
כאמור בתקנון, העיתון אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ו/או מקצועי.
 
בגרסה המקוונת כולל מערכת חיפוש מתקדמת לנוחיות הקוראים. כולל אתר רספונסיבי (מותאם מובייל)

- בשל שינויים באתר רשות המסים  ובאתרי פסיקה - יתכן שחלק מהקישוריות לא תהינה זמינות, אלא למינויי אתר נבו

- גולשים יקרים, נשמח לקבל את הערותיכם והארותיכם ל: info@masfax.co.ilצוות מס-פקס

מס פקס (masfax) גם ב  - היכנסו, ליחצו LIKE והישארו מעודכנים

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.