מס פקס

העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 20.02.2020

תסדיר: 2020-02-20

עידכונים מהשטח

הוראת ביצוע מ"ה: תיק עיזבון במשרד השומה
 ♦ ביום 1.12.19 פירסמה רשות המסים את הוראת ביצוע מס הכנסה מס 11/2019 הנדון: תיק עיזבון במשרד השומה ♦ הוראת הביצוע מפרטת את הכללים הנוגעים להחלת סעיפים 120 (ג) עד...
דיווח של נותני שירותים פיננסים לרשות המסים
♦ רשות המסים פתחה את הפורטל לדיווח של נותני שירותים פיננסים. שירות זה מאפשר לחברות או לעוסקים, שמעניקים שירותים פיננסיים, להגיש דיווח על הפעילות ועל ההתנהלות הכספית שלהם בהתאם...

פסיקה

שינוי מודל עסקי אינו מוביל אוטומטית לחיוב במס או לטענת עסקה מלאכותית
♦ השאלה הנשאלת בערעור זה הינה: האם חברת בת, המבצעת שינוי מבנה עסקי, במסגרתו היא משנה את המודל הכלכלי שלה מחברה הפונה לשוק הרחב, לחברה הפועלת עבור חברת האם וחברות הקבוצה בלבד, מבלי להתפרק מעובדיה ומבעלותה על נכסיה הרוחניים, תיחשב כמי שמכרה נכס הון, (את "נשמתה"). ♦ ...
בעל חברה אינו יכול לטעון כנגד שומות חלוטות שהוצאו לחברה
♦ השאלה שנשאלה בערעור זה: האם יכול בעל חברה לטעון טענות בשומה אישית שיצאה לו, נגד קביעת הכנסה שכבר נקבעה בשומה חלוטה לחברה, או שמא רק נגד ייחוס ההכנסות אליו. ♦ רקע עובדתי: תחילתו בפרשייה גדולה בה גם המערער וגם אחרים רכשו זהב בשחור, והשתמשו בחשבוניות פיקטיביות של חברת אביסרור...
בית המשפט ביטל שומת מס הכנסה שסתרה שומת מע"מ
  ♦ ביהמ"ש המחוזי בחיפה נדרש לחמישה ערעורי מס ששמיעתם אוחדה – שלושה ערעורי מס הכנסה שהגיש המערער על שומות כלכליות שקבע לו פקיד השומה חיפה (להלן: "פקיד השומה") לשנות המס 2008-2011 שעניינן חוסר סבירות עסקית וקביעת שיעור רווח גולמי על פעילות המערער כסוחר מתכת; ערעורו...
השגה לא מנומקת שהוגשה באיחור לא תירשם
♦  בפני בית המשפט המחוזי (מרכז) הובא ערעורו של עוסק (להלן: "המערער") על החלטת הממונה האזורי מע"מ פ"ת (להלן: "המשיב"), שסירב לדון בהשגה על שומת תשומות שנקבעה לו היות שהוגשה באיחור. המערער אם כן פנה לבית המשפט בשתי בקשות –האחת, "בקשה לעיכוב הליכים...

מאמרים

בית המשפט קיבל טענת אכיפה בררנית בהליך מיסוי אזרחי | מיכאל כשכאש, עו"ד
♦ ביהמ"ש המחוזי בת"א, קיבל לאחרונה טענה של נישום– שי קסוטו (להלן: "המערער"), במסגרת ערעור מס שהגיש (ע"מ 9601-04-10 קסוטו נ' פ"ש)...
תקנות חלפן כספים – סקירה | ישראל בן ציון, עו"דאורי גולדמן, עו"ד
♦ תקנות מס הכנסה (תקנות לעניין חלפני כספים) (הוראת שעה), תשע"ט-2018, (להלן: "תקנות חלפני כספים"), ייכנסו לתוקף  ביום 28/11/19 (180+180 יום מיום הפרסום...

מס פקס העיתון המקצועי לענייני מסים (הגרסא המקוונת)

במסגרת פעילויות גולדמן ושות'-משרד עורכי דין, עורך המשרד את "מס פקס" - העיתון המקצועי לענייני מסים, המופץ לאלפי קוראים מדי מספר שבועות, זה מספר שנים. מקורו של השם הינו בתקופה בה העיתון הופץ באמצעות פקס בתחילת דרכו (כשעוד לא היה אינטרנט).
"מס פקס" הינו העיתון המקצועי הותיק והמוביל בתחום המיסוי בישראל. העיתון מסכם בכשישה עמודים את כל מה שקרה בתקופה הרלבנטית בעולם המסים, וכולל עדכונים שוטפים של ההלכות והפסיקה בתחום, דברי חקיקה, מאמרים של מומחי מס, עדכונים שוטפים בקשר להוראות ביצוע וחוזרים מקצועיים, פרסומי רשות המסים, וכן התייחסות והערות המערכת לנושאים הנדונים.
"מס פקס" מופץ מדי מספר שבועות לאלפי קוראים, הכוללים רואי חשבון, עורכי דין, יועצי מס, חשבים, מנהלים ואנשי עסקים, לרבות שופטים, פרקליטויות ועובדי רשות המסים, המבקשים להיות ערים ומעורים לנעשה בתחום המס על היבטיו השונים, כחלק מהתמקצעותם.
העיתון מהווה כלי עזר מקצועי למהלך העסקים השוטף ומהווה גם במה להבעת דעות שונות בהתייחס לקורה בעולם הדינמי של מיסוי ודיני מסים.
כאמור בתקנון, העיתון אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ו/או מקצועי.
 
בגרסה המקוונת כולל מערכת חיפוש מתקדמת לנוחיות הקוראים. כולל אתר רספונסיבי (מותאם מובייל)

- בשל שינויים באתר רשות המסים . בהפניה לקישורית ולפסיקה - יתכן שחלק מהקישוריות לא תהינה זמינות, אלא למינויי אתר נבו

- גולשים יקרים, נשמח לקבל את הערותיכם והארותיכם ל: info@masfax.co.ilצוות מס-פקס

מס פקס (masfax) גם ב  - היכנסו, ליחצו LIKE והישארו מעודכנים

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.