מס פקס

העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

עידכונים מהשטח

פחת מואץ לעסקים בשל הקורונה עד ספטמבר 2021
♦ ביום 10.11.20 אושרו פה אחד בועדת הכספים של הכנסת תקנות שהעבירו אליה שר האוצר ישראל כ"ץ ורשות המסים לפיהן עסקים יוכלו לבקש פחת בשיעור כפול ברכישת ציוד לעסק. המהלך יעודד השקעה...
השקת פרוייקט "דוח שנתי מקוון מלא" ברשות המסים
♦ בהתאם להודעת רשות המסים ובהתאם למכתבה של רו"ח פזית קלימן, סמנכלית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, פרויקט "דוח שנתי מקוון מלא", יוצא לדרך. במערכת המייצגים תתאפשר...

פסיקה

טעות בתום לב יכולה להאריך מועד לפתיחת שומת מיסוי מקרקעין
♦ עניינו של הערר הוא בעתירתו של העורר לקבל את ההטבה במס רכישה בגין דירת מגורים שרכש, על אף שחלפה מגבלת הזמן לתיקון השומה הקבועה בסעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963 (להלן: "החוק"). ♦ העורר הוא "נכה" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח...
הליך גביה של שלא כדין על שומות שהתיישנו
♦ ערעור שהגיש המערער בשנת 2020 על שומות וקנס שנקבעו לו באמצע שנות ה- 90 (!) לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק"), ושמתייחסות לשנים 1991-1993. במשך שנים נקט המשיב בפעולות גביה נגד המערער נוכח חוב המס שנוצר כתוצאה מאותם חיובים. פעולות אלה הביאו את המערער להגיש...
רכישה עצמית של מניות אינה חייבת במס
♦ מהי תוצאת המס הנובעת במקרה שבו חברה פרטית מבצעת רכישה עצמית של מניות אחד מבעלי המניות? האם מצב דברים זה מקים אוטומטית אירוע מס לבעלי המניות הנותרים אשר מניותיהם לא נרכשו?   ♦ לעמדת המשיב, יש לבצע סיווג מחדש של עסקת הרכישה העצמית ולקבוע כי יש לראות את בעלי המניות הנותרים...
הזכות לקיזוז הפסדים אינה עוברת בירושה
♦ עניין לנו בערעורים על שומות שנקבעו למערערים על-ידי פקיד שומה ת"א 3 ופקיד שומה כפר סבא (להלן: "המשיבים") במסגרתם עלתה השאלה האם זכאיות יורשי המנוח – צבי דינשטיין ז"ל (להלן: "המנוח") לקזז מהכנסותיהם הפסדים מעסק והפסדי הון שהיו למנוח. ♦ ביהמ...

מאמרים

השבת מס שכר למוסד כספי שסיים בהפסד לעניין מע"מ !? | שמואל סלמן, משפטן
♦ סעיף 4(ב) לחוק מע"מ קובע ברישא מנגנון חיוב למוסד כספי במע"מ (להלן: "המוסד"), ובסיפא מנגנון החזר מס שכר למוסד שסיים בהפסד. מנגנון החיוב מורכב ממס ריווח...
שימוש ב"מידע מודיעיני" לדילול ענף נותני שירותים הפיננסים | אורי גולדמן, עו"ד
♦ משרד האוצר, הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, אחראי גם על מתן רישיונות לנותני השירותים הפיננסים (להלן: "הממונה") מפרסם באתרו נתונים לגבי בקשות רישיון...

מס פקס העיתון המקצועי לענייני מסים (הגרסא המקוונת)

במסגרת פעילויות גולדמן ושות'-משרד עורכי דין, עורך המשרד את "מס פקס" - העיתון המקצועי לענייני מסים, המופץ לאלפי קוראים מדי מספר שבועות, זה מספר שנים. מקורו של השם הינו בתקופה בה העיתון הופץ באמצעות פקס בתחילת דרכו (כשעוד לא היה אינטרנט).
"מס פקס" הינו העיתון המקצועי הותיק והמוביל בתחום המיסוי בישראל. העיתון מסכם בכשישה עמודים את כל מה שקרה בתקופה הרלבנטית בעולם המסים, וכולל עדכונים שוטפים של ההלכות והפסיקה בתחום, דברי חקיקה, מאמרים של מומחי מס, עדכונים שוטפים בקשר להוראות ביצוע וחוזרים מקצועיים, פרסומי רשות המסים, וכן התייחסות והערות המערכת לנושאים הנדונים.
"מס פקס" מופץ מדי מספר שבועות לאלפי קוראים, הכוללים רואי חשבון, עורכי דין, יועצי מס, חשבים, מנהלים ואנשי עסקים, לרבות שופטים, פרקליטויות ועובדי רשות המסים, המבקשים להיות ערים ומעורים לנעשה בתחום המס על היבטיו השונים, כחלק מהתמקצעותם.
העיתון מהווה כלי עזר מקצועי למהלך העסקים השוטף ומהווה גם במה להבעת דעות שונות בהתייחס לקורה בעולם הדינמי של מיסוי ודיני מסים.
כאמור בתקנון, העיתון אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ו/או מקצועי.
 
בגרסה המקוונת כולל מערכת חיפוש מתקדמת לנוחיות הקוראים. כולל אתר רספונסיבי (מותאם מובייל)

- בשל שינויים באתר רשות המסים . בהפניה לקישורית ולפסיקה - יתכן שחלק מהקישוריות לא תהינה זמינות, אלא למינויי אתר נבו

- גולשים יקרים, נשמח לקבל את הערותיכם והארותיכם ל: info@masfax.co.ilצוות מס-פקס

מס פקס (masfax) גם ב  - היכנסו, ליחצו LIKE והישארו מעודכנים

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.