העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 17.02.2020

תסדיר: 2020-02-17

עדכונים מהשטח

♦ ביום 15.5.16 חתם מנהל רשות המסים, משה אשר, בבייג'ין, סין על הצטרפותה של ישראל להסכם רשויות מוסמכות ליישום האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע אוטומטי הנוגע למידע פיננסי (“CRS”) – וליישום האמנה המולטילטרלית לדיווח בין...
♦ ביום 5.5.16 פורסמו ברשומות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור דוחות כספיים)(תיקון), התשע"ו- 2016. ♦ התקנות שהותקנו ע"י שרת המשפטים, גב' איילת שקד, קובעות הקלות לחברה שהציעה לראשונה ניירות ערך לציבור...
♦ מערכת חדשה למייצגים לשידור דוחות יחידים הושקה על ידי רשות המסים. מדובר במערכת לשידור דוחות כגון דוחות עצמאים ושכירים. ♦ צעד זה הינו השלב הראשון במערכת המשודרגת להגשת דוחות שנתיים ע"י מייצגים, וזאת כחלק מהטמעת פרויקט...
♦ ביום 7.4.16 פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו-2016 (להלן "התיקון".עפ"י התיקון לסעיף 131 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] 1961 (להלן:"הפקודה"), העוסק בקביעת מי הם החייבים בדיווח למס הכנסה,...
♦ ביום 15.3.16 אישרה ועדת הכספים, את תזכיר הצעת החוק של שר האוצר משה כחלון ורשות המסים המקדמת השקעות בחברות שייסחרו בבורסה בישראל, ואשר פועלות בתחום המחקר והפיתוח, וזאת באמצעות הטבות מס. עפ"י הצעת החוק, שהינה הוראת שעה ל-3 שנים, החל...
♦ ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 7.3.16 את הצעת החוק של שר האוצר, מר משה כחלון, ורשות המסים בעניין הקלות לקבלת 'מענק עבודה' לטובת משפחות חד הוריות, בעלי מוגבלות וציבור העצמאים, זאת במטרה לשפר את מצבן הכלכלי. להצעת החוק הממשלתית מוזגו...
♦ ביום 10.3.16 הודיע מנהל רשות המסים, עו"ד ורו"ח משה אשר, על מינויים חדשים ברשות המסים ובנוסף על סבב מינויים בין מנהלי יחידות ברשות, כחלק מיישום מדיניות הרוטציה:   ♦ מר יגאל פחימה (48) נבחר במכרז למנהל אגף בכיר...
 ♦ כידוע, החל מיום 2.9.15 חלות על רואי חשבון ועורכי דין חובות לפי תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון (ר' בקישורית בהרחבה). במשרד המשפטים הוקם הממונה על נותני שירות עסקי, אשר מתפקידו לאכוף את הרגולציה על ציבור רואי החשבון ועורכי הדין....
♦ ביום 1.2.16 הודיע מנהל רשות המסים, עו"ד רו"ח משה אשר, על בחירתו של מר שלמה אוחיון לתפקיד סמנכ"ל בכיר שרות לקוחות וחבר בהנהלה הבכירה של הרשות.  ♦ אוחיון (58) שימש ב-7 השנים האחרונות כפקיד שומה באר-שבע ולפני...
♦ ביום 19.1.16 פרסמה רשות המיסים את חוזר מקצועי מספר 966192 בנושא מיסוי שירותי דת. חוזר זה קובע כי בהתייחס למס הכנסה, נותני שירותי דת כגון: מקובלים, חזנים, מוהלים ובדצ"ים וכדו' (להלן:"נותני שירותים"), נחלקים הם לשני...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.