העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 23.11.2020

תסדיר: 2020-11-23

עדכונים מהשטח

♦ המחלקה המקצועית במע"מ של רשות המסים פרסמה הוראת פרשנות שנועדה להקל באופן משמעותי על מוסדות ציבור ומלכ"רים בגיוס תרומות במסגרת מבצעי התרמה שעורכים בעבורם גופים עסקיים. הוראת הפרשנות קובעת, כי סכומי התרומות שיגויסו אותם גופים...
♦ ביום 30.5.16 הונחה על שולחן הכנסת ע"י ח"כ באסל גטאס ואח'- הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות לימודים במוסד אקדמי בחו''ל), התשע"ו–2016. ® בהצעת החוק מוצע להוסיף לרשימת ההוצאות המוכרות לצורך ניכוי במס...
♦ ביום 16.5.16 פורסם תזכיר חוק ההתיישנות (תיקון מס' 6) (סייג לתחולת החוק על הליך גביה מנהלי), התשע"ו-2016, שהוכן במשרד המשפטים. ♦ עפ"י דברי ההסבר של התזכיר, מטרתו היא לסייג את חוק ההתיישנות, כך שלא יחול על הליכי גביה...
♦ ביום 15.5.16 חתם מנהל רשות המסים, משה אשר, בבייג'ין, סין על הצטרפותה של ישראל להסכם רשויות מוסמכות ליישום האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע אוטומטי הנוגע למידע פיננסי (“CRS”) – וליישום האמנה המולטילטרלית לדיווח בין...
♦ ביום 5.5.16 פורסמו ברשומות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור דוחות כספיים)(תיקון), התשע"ו- 2016. ♦ התקנות שהותקנו ע"י שרת המשפטים, גב' איילת שקד, קובעות הקלות לחברה שהציעה לראשונה ניירות ערך לציבור...
♦ מערכת חדשה למייצגים לשידור דוחות יחידים הושקה על ידי רשות המסים. מדובר במערכת לשידור דוחות כגון דוחות עצמאים ושכירים. ♦ צעד זה הינו השלב הראשון במערכת המשודרגת להגשת דוחות שנתיים ע"י מייצגים, וזאת כחלק מהטמעת פרויקט...
♦ ביום 7.4.16 פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו-2016 (להלן "התיקון".עפ"י התיקון לסעיף 131 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] 1961 (להלן:"הפקודה"), העוסק בקביעת מי הם החייבים בדיווח למס הכנסה,...
♦ ביום 15.3.16 אישרה ועדת הכספים, את תזכיר הצעת החוק של שר האוצר משה כחלון ורשות המסים המקדמת השקעות בחברות שייסחרו בבורסה בישראל, ואשר פועלות בתחום המחקר והפיתוח, וזאת באמצעות הטבות מס. עפ"י הצעת החוק, שהינה הוראת שעה ל-3 שנים, החל...
♦ ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 7.3.16 את הצעת החוק של שר האוצר, מר משה כחלון, ורשות המסים בעניין הקלות לקבלת 'מענק עבודה' לטובת משפחות חד הוריות, בעלי מוגבלות וציבור העצמאים, זאת במטרה לשפר את מצבן הכלכלי. להצעת החוק הממשלתית מוזגו...
♦ ביום 10.3.16 הודיע מנהל רשות המסים, עו"ד ורו"ח משה אשר, על מינויים חדשים ברשות המסים ובנוסף על סבב מינויים בין מנהלי יחידות ברשות, כחלק מיישום מדיניות הרוטציה:   ♦ מר יגאל פחימה (48) נבחר במכרז למנהל אגף בכיר...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.