העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

פגרת הקיץ בבתי המשפט 2016 - ערעורי מסים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
743
תאריך: 
28/07/2016

♦ פגרת הקיץ של בתי המשפט לשנת 2016 – מיום 21 ביולי עד יום 5 בספטמבר 2016.

 

לאור פניות רבות למערכת מס פקס, לנוחיותכם, ריכזנו עבור קוראי העיתון הבהרות בקשר עם "ערעורי מיסים" ופגרת בתי המשפט:

כללי- תקנה 529 לתקסד"א

תקנה 529 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקסד"א") קובעת:

"תקופת פגרה של בית המשפט לא תובא במנין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שנקבעו בידי בית המשפט או הרשם, אלא אם כן הורה בית המשפט או הרשם, לפי הענין, הוראה אחרת".

המשמעות: במקרים בהם חלה תקנה 529 לתקסד"א- הפגרה לא תובא בחשבון במניין הימים, דהיינו יש להוסיף את מניין ימי הפגרה למועדים הקבועים.

לדוגמא: במקרה בו יש להגיש כתב בי-דין לבית משפט תוך 30 ימים ותקנה 529 חלה. עד תחילת הפגרה (21.7.16) עברו 20 ימים. אזי, החל מסוף הפגרה (6.9.16)- יש לספור עוד 10 ימים (עד 16.9.16).

ערעורי מס הכנסה 

לפי תקנה 9 לתקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה), התשל"ט-1978, על ערעור חלה תקנה 529 לתקסד"א (בשינויים המחוייבים ובכפוף להוראות הפקודה ולתקנות) - דהיינו הפגרה חלה.

ערעורי מע"מ ומס קניה

לפי תקנה 10 לתקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), התשל"ו-1976, על ערעור חלה תקנה 529 לתקסד"א - דהיינו הפגרה חלה.

ועדות ערר מס שבח 

לפי תקנה 12 לתקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר), התשכ"ה-1965, על ערר חלה תקנה 529 לתקסד"א- דהיינו הפגרה חלה.

הערה- בהתייחס לנושא זה, יצויין, כי תקנה 529 לתקסד"א דוחה מועדים שונים בעררי מס שבח המתנהלים, כגון: מועדי תגובה לבקשות בכתב, מועדי הגשת כתבי בי-דין ומועדים נוספים המפורטים בתקנות סד"א, אך המועדים להגשת ערר מס שבח ולהגשת ערעור לביהמ"ש העליון מוגדרים בסע' 88 ו-90 לחוק מיסוי מקרקעין ולא בתקנות. לפיכך, מדובר בחקיקה ראשית מול חקיקה משנית.

בנוסף, בבית המשפט העליון - ע"א 6369/95‏ מנהל מס שבח מקרקעין נ' פרוט ואח', טענה בעניין תחולתה של תקנה 529 על ערעור מס שבח, כב' הש' תאודור אור, קבע, כי אינו קובע סופית לגבי תחולתה של תקנה 529 ומשאיר זאת ב"צריך עיון". פרט לקיום פסיקה זו (שכאמור אינה מהווה הלכה מחייבת) ור' לעניין זה גם ב- ו"ע 1045/06 די.סי.אס. חברה לפיתוח שירותיים קהילתיים בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים. לאור האמור ועל אף קיומו של סע' 110 לחוק מיסוי מקרקעין, למען הזהירות, נראה שבהגשת ערר לועדת ערר מס שבח וכן בהגשת ערעור לביהמ"ש העליון בגין החלטת ועדת ערר, יש לפעול עפ"י סע' 88 ו-90 לחוק מס שבח, דהיינו להתייחס למועדים הקבועים בחוק כאילו לגביהם לא חלה הפגרה (הגשת הערר מיד עם תום הפגרה). זאת, עד ששאלה זו תוכרע ע"י ביהמ"ש או ע"י המחוקק.

בהליך פלילי בבתי המשפט - הפגרה אינה חלה.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.