העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

רשות המסים מסייעת לגייס תרומות באמצעות עסקים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
742
תאריך: 
30/06/2016

המחלקה המקצועית במע"מ של רשות המסים פרסמה הוראת פרשנות שנועדה להקל באופן משמעותי על מוסדות ציבור ומלכ"רים בגיוס תרומות במסגרת מבצעי התרמה שעורכים בעבורם גופים עסקיים.

הוראת הפרשנות קובעת, כי סכומי התרומות שיגויסו אותם גופים בעבור מוסדות הציבור והמלכ"רים, לא יהיו חייבים במע"מ ובמס הכנסה בהתקיים התנאים שנקבעו.   

 

® עפ"י הודעת הרשות, ברשות עדים לתופעה בה מוסדות ציבור ומלכ"רים נעזרים בגופים עסקיים דוגמת רשתות שיווק וחברות סלולר לקיום מבצעי התרמה. בחלק ממבצעי ההתרמה, הגופים העסקיים מעניקים לתורם שי פעוט שסיפק המוסד הציבורי או המלכ"ר, כגון: מחזיקי מפתחות ובחלקם התורם לא מקבל כל תמורה בעד תרומתו. 

® בהוראה המטיבה נקבעו שורה של תנאים שאם יתקיימו אזי הסכום שהתקבל כתרומה לא יהיה חייב במע"מ ובמס הכנסה אצל בעל העסק המסייע בהתרמה, תוך הבחנה בין התנאים למקרים בהם הוענק שי לבין מקרים בהם לא הוענק.

® בין התנאים: סכומי התרומות יירשמו ויסווגו באופן נפרד כסכומים שאינם חייבים במע"מ, סכומי התרומות יועברו לפחות אחת לחודש במהלך המבצע ועד 30 יום מתום המבצע, במקרה של הענקת שי, עלות השי למלכ"ר בגין התרומה לא תעלה על 10 ₪ ולא תעלה על 50% מסכום התרומה, החשבונית בגין רכישת השי תונפק על שם המוסד ציבורי/מלכ"ר בלבד ועוד (פרטים מלאים בהוראת הפרשנות). למען הסר ספק נקבע כי אם בעל העסק מקבל תמורה כלשהי מהמוסד הציבורי/מלכ"ר או מהתורמים עצמם בעבור שירותיו במבצע ההתרמה, הרי שזו תחויב במע"מ ובמס הכנסה.

® עוד נקבע, כי עוסקים ונישומים וכן מוסדות ציבור ומלכ"רים העומדים בכל הקריטריונים שנקבעו בהוראה יהיו רשאים לפעול לפיה ללא צורך בקבלת אישור פרטני מראש. עוד נקבע כי מוסדות ציבור ומלכ"רים שאינם רשומים כמלכ"ר במע"מ ואינם מנהלים ספרים בהתאם להוראות מס הכנסה וכן אם המוסד הציבורי אינו מגיש דוחותיו למס הכנסה ואינו מחזיק באישור תקף לעניין סעיף 46 לפקודה – הם יהיו רשאים לפנות באופן פרטני לחטיבה המקצועית ברשות.

 

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.