העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

הקלות לחברות קטנות וחדשות לענין הליך אישור דוחות כספיים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
740
תאריך: 
05/05/2016

 ביום 5.5.16 פורסמו ברשומות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור דוחות כספיים)(תיקון), התשע"ו- 2016.

 התקנות שהותקנו ע"י שרת המשפטים, גב' איילת שקד, קובעות הקלות לחברה שהציעה לראשונה ניירות ערך לציבור ולחברה הנחשבת תאגיד קטן.

 התקנות מתקנות את תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע- 2010 בכך שהן קובעות, כי בתנאים המפורטים בתקנות רשאית חברה שלא למנות ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, כך שדוחותיה הכספיים יובאו לדיון ולאישור הדירקטוריון בלבד.

 ההקלות עפ"י התיקון כאמור יינתנו לחברות העומדות בתנאים המפורטים בתקנות, כגון:

- היות החברה "חברה קטנה" אשר בדירקטוריון שלה מכהנים עד שבעה דירקטורים ובחברה קטנה שחלפו 5 שנים מהמועד שבו הציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור- עד שישה דירקטורים;

- הרכב הדירקטוריון כולל שלושה דירקטורים בלתי תלויים שמתקיימים בהם התנאים הקבועים בתקנות.

- כמו כן על הדירקטוריון לקיים דיון בעניינים המנויים בתקנות לאחר הודעה למבקר הפנימי, במנין חוקי המפורט בתקנות. ההחלטה צריכה אף היא להתקבל ברוב המפורט בתקנות.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.