העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 04.08.2020

תסדיר: 2020-08-04

חברות

על המרת מניות בחברה ו"היפוך שרוול"

♦ בשנת 1993 ייסד המערער את חברת אופלוס טכנולוגיות בע"מ. במסגרת מאמצי גיוס ההון של החברה הושג הסכם עם חברת אופלוס אינק. מכוחו של אותו הסכם בוצעה פעולה של "היפוך שרוול" - בעלי מניותיה של החברה המירו את מניותיהם באופלוס במניות של חברת אופלוס אינק. משקיעים חדשים השקיעו 10 מיליון דולר בחברת אופלוס אינק. המערער קיבל בעסקה האמורה 559,692 מניות בחברת אופלוס אינק וויתר על כל מניותיו באופלוס.

דמי ניהול בין חברות

♦ במהלך השנים 2002-2000 פעל ראובן לביא בעסקי "שרותי קרקע לעובדים זרים" במסגרת שלוש החברות שבשליטתו ובבעלותו הבלעדיים – ליבוביץ, המערערת ואופיר חן. שלושת החברות פעלו מאותו המשרד באשדוד, כאשר לביא מווסת את הפעילות ביניהן בהתאם לשיקוליו. המערערת דיווחה על הוצאות שהוציאה לטענתה כ"דמי ניהול" אותם שילמה לחברת ליבוביץ. בשנת המס 2000 – 240,000 ש"ח, ובשנת המס 2001 – 880,000 ₪, ולחברת אופיר חן, בסכום של 360,000 ש"ח לכל אחת מאותן השנים.

זכות העיון של דירקטור בני"ע ששימשו רו"ח מבקר

♦ השאלה המונחת בפני ביהמ"ש היתה, האם זכאי דירקטור בחברה לעיין בניירות עבודה אשר שימשו את רואה החשבון המבקר של החברה, לביצוע עבודת הביקורת ולתיעודה.

הצהרת הון – טענות עובדתיות סותרות

♦ בשנת 1992 הקים המערער את חברת ט.ר.ת שיווק בע"מ (להלן: "חברת ט.ר.ת"). ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.1992 עליהם חתם, נרשמה לזכותו של המערער כבעל מניות התחייבות שוטפת בסך של 1,656,969 ₪. המשיב ערך השוואה בין שתי הצהרות הון שהגיש המערער, ליום 31.12.1989 וליום 31.12.1998 ונמצא, כי המערער לא הצהיר על השקעתו בחברת ט.ר.ת שכנגדה כאמור נרשמה לזכותו בספריה יתרה בסך 1,656,969 ₪. משכך תיקן המשיב את ההון המדווח על ידי המערער ליום 31.12.1998 והוסיף לו את הסך של 1,656,969 ₪.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן