העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

עבירות מס – עבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון - תיקון 14

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
745
תאריך: 
29/09/2016

♦ ועדת החוקה של הכנסת, ברשות ח"כ ניסן סלומינסקי,  אישרה ביום 21.3.16 את הצעת החוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון, לפיה עבירות מס יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.

♦ הועדה אישרה פה אחד את הצעת החוק של שר האוצר משה כחלון ושל רשות המסים הקובעת, כי עבירות מס חמורות יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, וכן ניתן יהיה להעביר מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון באופן ישיר לרשות המסים בהתאם לקבוע בהצעת החוק. תיקון החוק קודם בשיתוף ותמיכה של משרד המשפטים והרשות לאיסור הלבנת הון.

(עדכון- ב- 29.3.16 אושר התיקון במליאת הכנסת).

♦ בין היתר נקבע, כי עבירה על סעיף 220 לפקודת מס הכנסה תיחשב כעבירת מקור במידה וההכנסה לגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 2,500,000 ₪ בתקופה של 4 שנים או בסכום העולה על 1,000,000 בתקופה שנה.

לעניין עבירות על חוק מע"מ, נקבע, בין היתר, כי עבירה כזו תיחשב כעבירת מקור במידה והמס לגביו נעברה עבירת המס הוא בסכום העולה על 480,000 ₪ בתקופה של 48 חודשים או 170,000 ₪ בתקופה של 12 חודשים. מעבר לכך, עבירות בתחום החשבוניות הפיקטיביות ייחשבו עבירות מקור גם אם הן לא בוצעו "בנסיבות מחמירות", כהגדרתן כיום בחוק מע"מ (הערה- כיום מופיע בחוק רק הוצאת חשבוניות פיקטיביות והתיקון מוסיף את קיזוזן ומוריד את דרישת "בנסיבות מחמירות).

 כמו כן, נקבע, כי בתחום מיסוי מקרקעין עבירת מס תיחשב כעבירת מקור במידה והיא כללה אי דיווח על עסקאות, השמטת שווי מכירה או רכישה של זכות במקרקעין בסכום העולה על 1.5 מיליון שקלים חדשים וכן דיווח פרטים כוזבים אודות זהות הצדדים לעסקה.

 לענין גילוי מרצון – בשלב זה הנוהל האנונימי החדש הינו בתוקף עד ליום  30.6.16, אך רשות המסים הודיעה לועדה, כי תפנה ליועץ המשפטי לממשלה במטרה להאריך את תוקף הליך הגילוי מרצון, ולהוסיף לתקופה הנוספת גם את עבירות הלבנת ההון הנובעות מעבירות המס.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.