העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 21.09.2020

תסדיר: 2020-09-21

עדכונים מהשטח

♦ עפ"י הודעת רשות המסים מיום 11.8.15, רשות המסים פרסמה להערות לשכות המייצגים הוראת פרשנות לתיקון 47 לחוק מע"מ המאפשר הקלות במיסוי בפרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38. ההוראה מבהירה את התיקון לחוק ומקנה הקלות נוספות הנגזרות...
♦ בעקבות פניית רו"ח עופר מנירב - יו"ר ועדת המסים והקשר עם רשויות המס  לרשות המסים, נתקבל מכתבו של מר זאב פורת, סמנכ"ל בכיר לאכיפת הגבייה, רשות המסים בישראל בנוגע ל: שינוי בהתנהלות מול המייצגים בעניין מועדי הדיווח...
 ♦ ​ביום 29.7.15 פורסם ברשומות חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 51 והוראת שעה), התשע"ה-2015‏. ♦ התיקון מסדיר באופן קבוע את ההקלה המאפשרת לעסקים שמחזור עסקאותיהם עד 1.5 מיליון ש"ח בשנה להגיש דו"ח למע"מ מדי חודשיים...
♦ביום 29.7.15 הונחה על שולחן הכנסת על ידי ח"כ משה גפני ואורי מקלב- הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – פטור ממס שבח אינפלציוני), התשע"ה–2015. ♦ כידוע, במסגרת תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),...
♦ ​ביום 30.6.15 אישרה ועדת הכספים את בקשתו של שר האוצר, מר משה כחלון, לתקנות [(הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"ה-2015] המאשרות את הארכת תוקפו של החוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי משנת 2007, המקנה הטבות במס לתושבי...
♦ ביום 23.6.15 הודיע מנהל רשות המסים, עו"ד ורו"ח משה אשר על פתיחת האפשרות להגיש דיווחים על עסקאות מקרקעין באמצעות דיווח מקוון באינטרנט. המהלך צפוי לחסוך למייצגים את הצורך בהגעה למשרדים האזוריים, מקצר משמעותית את זמני הטיפול...
 ♦  ביום 20.5.15 הודיעה רשות המסים על מהלך חדשני שהיא יוזמת שיטיב עם העמותות במגזר השלישי, במסגרתו הרשות תחדש באופן יזום וממוכן את האישורים למוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ומבלי שהן יידרשו לפנות ולבקש את הארכת תוקף...
 ♦  ביום 10.5.15 פירסמה רשות המסים הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 5/2015 בענין: נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2015. ♦ להלן טבלה מרכזת של המועדים והארכות. לפירוט המלא יש לקרוא בגוף הנוהל:...
 ♦ כידוע, בשנת 2014 פתחה רשות המסים במבצע תשלום חובות מס רכוש, במסגרתו ניתנו הקלות של עשרות אחוזים על הריביות וגם תנאי תשלום נוחים. לפי הודעת הרשות, אלפים כבר ניצלו את מבצע ההקלות והסדירו החובות. כעת רשות המסים מזכירה, כי המבצע עתיד...
♦ ביום 2.4.15 פרסמה רשות המסים הודעה לפיה לנוכח ההתרחבות העצומה שחלה בשנים האחרונות בפעילות הכלכלית באמצעות האינטרנט בישראל ובעולם כולו ולאור הצורך בהתמודדות עם הכלכלה המשתנה, פרסמה רשות המסים להערות הציבור טיוטת חוזר המסבירה באילו מצבים...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.