העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 29.06.2022

תסדיר: 2022-06-29

עדכונים מהשטח

♦ ​ביום 20.9.15 פירסמה רשות המסים הודעה, לפיה מנהל רשות המסים, עו"ד רו"ח משה אשר, הודיע על מתן ארכה של כשלושה חודשים להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה עבור שנת המס 2014 וזאת עד ליום 25.12.2015, במקום עד ליום ה- 30.9.2015, המועד הקבוע בחוק...
♦ ביום 21.9.15 פירסמה רשות המסים הודעה לפיה בהמשך לשיחות בין רשות המסים למשרד המשפטים ולאור הצלחתו של נוהל הגילוי מרצון מודיעה הרשות, כי הוחלט להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות, במסגרת הוראות השעה בנוהל,  עד ליום 30.6.16. זאת, בהמשך...
♦ עפ"י הודעת רשות המסים מיום 11.8.15, רשות המסים פרסמה להערות לשכות המייצגים הוראת פרשנות לתיקון 47 לחוק מע"מ המאפשר הקלות במיסוי בפרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38. ההוראה מבהירה את התיקון לחוק ומקנה הקלות נוספות הנגזרות...
♦ בעקבות פניית רו"ח עופר מנירב - יו"ר ועדת המסים והקשר עם רשויות המס  לרשות המסים, נתקבל מכתבו של מר זאב פורת, סמנכ"ל בכיר לאכיפת הגבייה, רשות המסים בישראל בנוגע ל: שינוי בהתנהלות מול המייצגים בעניין מועדי הדיווח...
 ♦ ​ביום 29.7.15 פורסם ברשומות חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 51 והוראת שעה), התשע"ה-2015‏. ♦ התיקון מסדיר באופן קבוע את ההקלה המאפשרת לעסקים שמחזור עסקאותיהם עד 1.5 מיליון ש"ח בשנה להגיש דו"ח למע"מ מדי חודשיים...
♦ביום 29.7.15 הונחה על שולחן הכנסת על ידי ח"כ משה גפני ואורי מקלב- הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – פטור ממס שבח אינפלציוני), התשע"ה–2015. ♦ כידוע, במסגרת תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),...
♦ ​ביום 30.6.15 אישרה ועדת הכספים את בקשתו של שר האוצר, מר משה כחלון, לתקנות [(הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"ה-2015] המאשרות את הארכת תוקפו של החוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי משנת 2007, המקנה הטבות במס לתושבי...
♦ ביום 23.6.15 הודיע מנהל רשות המסים, עו"ד ורו"ח משה אשר על פתיחת האפשרות להגיש דיווחים על עסקאות מקרקעין באמצעות דיווח מקוון באינטרנט. המהלך צפוי לחסוך למייצגים את הצורך בהגעה למשרדים האזוריים, מקצר משמעותית את זמני הטיפול...
 ♦  ביום 20.5.15 הודיעה רשות המסים על מהלך חדשני שהיא יוזמת שיטיב עם העמותות במגזר השלישי, במסגרתו הרשות תחדש באופן יזום וממוכן את האישורים למוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ומבלי שהן יידרשו לפנות ולבקש את הארכת תוקף...
 ♦  ביום 10.5.15 פירסמה רשות המסים הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 5/2015 בענין: נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2015. ♦ להלן טבלה מרכזת של המועדים והארכות. לפירוט המלא יש לקרוא בגוף הנוהל:...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.