העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

תזכיר חוק: זכות יועץ המס המייצג לאשר נתונים של נישומים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
732
תאריך: 
22/10/2015

 ♦ ביום 8.10.15 הפיצו שר האוצר משה כחלון ורשות המסים תזכיר לתיקון חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה – 2005עפ"י הודעת רשות המסים, מטרת התזכיר היא להבהיר, כי זכותו של יועץ מס המייצג נישומים מול רשות המסים, לאשר נתונים המצויים בתחום טיפולו, וזאת במסגרת סמכותו ואחריותו האינהרנטית לאשר נתונים המוגשים לרשויות המס. מוסדות הממשלה, מוסדות פיננסיים וגופים שונים דורשים מעת לעת מהנישום אישור פרטים מתוך הדו"ח השנתי המוגש לרשויות המס וכן לגבי מסמכים אחרים שהוכנו ע"י יועץ המס. כך למשל נדרש אישור בדבר גובה הכנסתו של מי שמבקש לרשום את ילדיו למעונות יום מפוקחים ולשלם סכום מסובסד בהתאם למבחני הכנסה. חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס התשס"ה – 2005, אינו כולל הוראה מפורשת לפיה יועץ מס מייצג רשאי לאשר נתונים לעניין דוחותיו הכספיים של הנישום, לפיכך מוצע להסדיר נושא זה בחקיקה.

♦ רשות המסים מבהירה בהודעתה, כי אין בתיקון זה משום גריעה מייחוד מקצוע עורכי הדין על פי חוק לשכת עורכי הדין ומקצוע ראיית חשבון כמשמעותו בחוק רואי החשבון.

♦ בנוסף, מוצעים מספר תיקונים נוספים לחוק אשר יבהירו את נושא ההתמחות של יועצי המס ברשות המסים. כך, מוצע להבהיר כי גם התמחות ברשות המסים תוכר כהתמחות לצורך קבלת רישיון כיועץ מס, וכן מוצע להבהיר כי גם רואה חשבון העובד ברשות המסים ועבד כמפקח מס הכנסה במשך חמש שנים יהיה כשיר לאמן מתמחים. בנוסף, לשם הבטחת תקינות ההליך המשמעתי, מוצע להפריד בין הליך החקירה לבין הליך התביעה, הואיל ולפי החוק היום תובע רשאי גם לחקור את התלונות כנגד יועץ המס.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.