העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 19.01.2020

תסדיר: 2020-01-19

עדכונים מהשטח

♦ ביום 3.8.14 אישרה ועדת הכספים של הכנסת פה אחד את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי מלחמה ונזק עקיף)(תשלום פיצויים)(הוראת שעה), התשע"ד-2014, שהוגשו ע"י שר האוצר, יאיר לפיד. מטרת התקנות היא פיצוי עסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל...
​ ♦ שר האוצר, יאיר לפיד ביחד עם מנהל רשות המסים, עו"ד ורו"ח משה אשר, עשו הערכת מצב נוספת לאור המצבה ביטחוני השורר בדרום והחליטו, כי במטרה להקל על בעלי העסקים באזור, תינתן ארכה נוספת לבעלי עסקים בדרום לתשלום המסים התקופתיים שלהם...
♦ ביום 22.7.14  אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של רשות המסים הקובעת שורת הגבלות על בעלי חוב סופי, אשר במשך למעלה משנה לא צלחו ניסיונות גבייתו. מהלך זה מצטרף לשורת צעדים נוספים שאושרו לאחרונה...
​♦ ביום 9.7.14 אישרה מליאת הכנסת בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור מדיווח לנישום פטור), התשע"ג-2013, של ח"כ מאיר שטרית (התנועה). ♦ מוצע, כי מי שהכנסתו ממשכורת, עסק או משלח יד אינה עולה על 60,000 שקלים...
​♦ ביום 7.7.14 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את  חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014.    ביום 15.7.14 החוק פורסם ברשומות. ההצעה מרחיבה, בין היתר, את סמכויות האכיפה של רשות המסים בגביית...
כולם דיברו על זה, אבל עכשיו זה רישמי- ממשלות ישראל וארה"ב חתמו על הסכם לשיפור אכיפת מס בינלאומית ויישום הוראות חקיקת הפטקא -  - FATCA  (Foreign Accounts Tax Compliance Act)   ® ההסכם מסדיר את דרך העברת המידע מרשות...
​♦ רשות המסים, השיקה דוח חדש במטרה להקל על בעלי עסקים קטנים, שהכנסתם השנתית אינה עולה על 60,000 ₪. הדוח הינו דוח מקוצר בן עמוד אחד בלבד של הכנסות (טופס 137), אותו ניתן להגיש במקום הדוח השנתי המקיף (טופס 1301).   ♦למי מיועד הדוח...
  ♦ במסגרת המאמצים של משרד האוצר ורשות המסים לעודד פרויקטים של התחדשות עירונית מתוך מטרה להגדיל את היצע הדירות למגורים ולעודד חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה, החליט שר האוצר, יאיר לפיד, על קידום בחקיקה של הקלות במע"מ לפרויקטים של תמ...
  ​♦ביום 18.6.14 הפכה מליאת הכנסת את  הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – מס בשיעור אפס על ספרי לימוד), התשע"ג-2013 של חבר הכנסת מוחמד ברכה (חד"ש) וקבוצת חברי כנסת ל"הצעה לסדר".   עפ"י ההצעה, מוצע...
  ​♦  ביום 1.6.14 פורסם חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 78), התשע"ד-2014. (להלן:"התיקון"). ♦  בהתאם לתיקון נקבע, כי חובת תשלום המקדמה על הרוכש, שהתווספה בתיקון 70 והוארכה מעת לעת ע"י רשות...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.