העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 29.06.2022

תסדיר: 2022-06-29

עדכונים מהשטח

 ♦  ביום 7.10.14 פורסמו תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014. עפ"י התקנות, החל משנת 2015, בחישוב הכנסתו של "עובד זר חוקי" בתחום הסיעוד לפי סעיפים 2(1) ו- 2(2) לפקדות מס הכנסה, יובאו בחשבון נקודות זיכוי...
♦   ביום 22.10.14 אישרה הממשלה פה אחד את המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן במשק הישראלי, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר. המלצות הוועדה נוגעות לשלושה תחומים: הגבלת השימוש במזומן, הגבלת השימוש בצ'קים מוסבים, וקידום...
 ♦ ביום 7.8.14 פורסם תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון ! (להלן: "התיקון"). התיקון מחיל חובות "זיהוי" על עורכי דין ורואי חשבון, המוגדרים בתיקון כ"נותני שירות עסקי". יצויין שמדובר ברעידת אדמה של ממש, שכן עד כה...
♦ כפי שניתן לעקוב בכלי התקשורת, נמשכים הדיונים הסוערים בועדת הכספים בהצעת חוק מע"מ אפס על דירות, לקראת הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. הוועדה דנה בעשרות מתוך אלפי ההסתייגויות שהגישו חברי האופוזיציה להצעת החוק. במהלך הדיונים חברי...
  ♦  ביום 4.9.14 פורסם תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015 (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 פרק: מסים .  במסגרת פרק המסים, שהינו חלק מהצעת חוק התכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015, מוצע להתמקד בסתימת פרצות מס...
 ♦ ביום 7.8.14 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון), התשע"ד – 2014 (להלן: "התיקון").   בעקבות התיקון, נוספה חובת הגשת של דוח שנתי לשנת המס 2013 ואילך במקרים הבאים:  ♦יחיד ו/או...
 ♦ ביום 10.8.14 פירסמה הגב' מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים מכתב שעניינו: מהלך להרחבת רשת המדווחים - הנחיות לפעולה  . (להלן: "המכתב")    ♦מכתב ההנחיות הינו בעקבות שליחת...
♦ ביום 3.8.14 אישרה ועדת הכספים של הכנסת פה אחד את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי מלחמה ונזק עקיף)(תשלום פיצויים)(הוראת שעה), התשע"ד-2014, שהוגשו ע"י שר האוצר, יאיר לפיד. מטרת התקנות היא פיצוי עסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל...
​ ♦ שר האוצר, יאיר לפיד ביחד עם מנהל רשות המסים, עו"ד ורו"ח משה אשר, עשו הערכת מצב נוספת לאור המצבה ביטחוני השורר בדרום והחליטו, כי במטרה להקל על בעלי העסקים באזור, תינתן ארכה נוספת לבעלי עסקים בדרום לתשלום המסים התקופתיים שלהם...
♦ ביום 22.7.14  אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של רשות המסים הקובעת שורת הגבלות על בעלי חוב סופי, אשר במשך למעלה משנה לא צלחו ניסיונות גבייתו. מהלך זה מצטרף לשורת צעדים נוספים שאושרו לאחרונה...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.