העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 03.12.2021

תסדיר: 2021-12-03

תזכיר הצעת חוק : הטבות מס לעידוד השימוש באנרגיות מתחדשות

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
715
תאריך: 
30/10/2014
 
 
בבסיסה של הצעת החוק מונחת תכנית ממשלתית רחבת היקף (בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2935 מיום 13.1.2008), שמטרתה העיקרית היא עידוד השימוש באנרגיות מתחדשות (חלופיות) במשק החשמל. אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה שמקורה בתהליכי טבע מתמשכים אשר אינם מתכלים כתוצאה משימוש באנרגיה האצורה בהם. הצעת החוק מתייחסת רק לשני מתקנים לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת: טורבינת רוח המפיקה חשמל באמצעות הרוח ומתקן פוטו-וולטאי (PV) המפיק חשמל באמצעות קרני השמש (להלן - מתקנים לייצור חשמל). ניתן להתקין מתקנים אלה על משטחים כדוגמת גגות מבנים. אחד מאמצעי עידוד ההשקעה במתקנים לייצור חשמל הוא מתן הטבות מס בגין מכירת חשמל אשר הופק באמצעות מתקנים אלה.
 
 ♦בהצעת החוק מוצע לקבוע שלושה מסלולים מתוכם יוכל לבחור יחיד שהייתה לו הכנסה ממכירת חשמל שהופק בייצור ביתי באמצעות המתקנים לייצור חשמל (להלן-מכירת חשמל)
.
על פי המסלול הראשון, ההכנסה ממכירת חשמל תמוסה על פי שיעורי המס השולי הקבועים בסעיף 121(א) לפקודת מס הכנסה.

על פי המסלול השני, יינתן פטור ממס בגין הכנסה שהתקבלה ממכירת חשמל, שהופק בייצור ביתי בהספק כולל של 4 קילו ואט או פחות, שסכומה הכולל בשנת המס אינו עולה על תקרה של 18,000 ש"ח, (כאשר הסכום יתואם החל משנת 2008 ועד תום תקופת ההטבות של היחיד). מוצע שבמסלול זה, אם ההכנסה ממכירת חשמל תעלה על סך התקרה, יופחת סכום תקרת הפטור בסכום העודף, וההכנסה העודפת, מעבר לסכום המתקבל לאחר ההפחתה כאמור, תמוסה על פי המס השולי הקבוע בסעיף 121(א) לפקודה.
 
על פי המסלול השלישי, ההכנסה ממכירת חשמל תמוסה בשיעור של 10%, בדומה להסדר הקבוע בסעיף 122 לפקודה לגבי השכרת דירת מגורים. 
 
 ♦על מנת למנוע ניצול לרעה של החוק ותכנוני מס שמטרתם העלאת התקרות הקבועות בחוק באופן מלאכותי, מוצע לקבוע שיראו מתקן בבעלותו של בן זוגו של היחיד או ילדיו שאשר טרם מלאו להם עשרים ואחת שנים, או הכנסה שהפיק בן זוג של הנישום או ילדיו אשר טרם מלאו להם עשרים ואחת שנים, לפי העניין, כהכנסה שהופקה ע"י היחיד.
 
 ♦כמו כן מוצע שיוכלו להנות מההסדרים רק במקרים בהם ההכנסה ממכירת חשמל אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד, שכן מטרת ההסדרים היא לעודד ייצור ביתי של חשמל באמצעים חדשים, ולא לעודד עסקים שעיסוקם בכך.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.