העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 03.12.2021

תסדיר: 2021-12-03

עדכונים מהשטח

 ♦ ביום 3.4.14  פורסמו תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר) (תיקון), התשע"ד- 2014  (להלן:"התיקון"). התיקון נעשה ע"י שרת המשפטים הגב' ציפי לבני, מתוקף סמכותה לפי סעיף 110 לחוק מיסוי מקרקעין (...
♦  הנהלת רשות המסים החליטה על דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2013.   החייבים בהגשת דוח שנתי מקוון יוכלו להגישו עד ליום 30.6.14 ואלה שאינם חייבים בהגשת דוח מקוון יוכלו להגישו עד 29.5.14.    ...
♦  ביום 24.3.14 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (להלן "הוראת השעה"). בהתאם להוראת השעה, עד ל- 31.5.2015 יוכלו עמיתים...
 ♦ביום 26.3.14  פירסמה רשות המסים את קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית השנייה של שנת 2012  , המכיל 78 החלטות.  ♦כזכור, מכוח חוקי המס רשאי המנהל להטיל על אדם כופר כחלופה להליך הפלילי נגדו. אמצעי זה משמש ככלי הרתעתי...
♦ רשות המסים תקיים ביום 25.3.14 בשעות 15:00-17:00 בעמוד הפייסבוק שלה פאנל מומחים בנושא מענק עבודה. הציבור מוזמן לברר ולשאול כל מה שברצונם לדעת בנושא.   ♦ כידוע, מענק עבודה הוא תשלום לזכאים הניתן כתוספת להכנסה החודשית...
 ♦מצ"ב תוכן מכתבה של הגב' איריס שטרק, רו"ח- יו"ר הוועדה לטיפול בנושא מלכ"רים, עמותות והמגזר ההתנדבותי בלשכת רואי החשבון, בנושא- ארכות להגשת דוחות כספיים לשנת 2013 וקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2015 - לרשות התאגידים:...
♦ ביום 3.3.14 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 7), התשע"ד-2014, של ח"כ מאיר שטרית (התנועה).   ההצעה שנידונה בוועדת הכלכלה בראשות ח"כ אבישי ברוורמן (העבודה) נועדה להגביל את...
♦ עפ"י הודעת רשות המסים, לרגל חג הפורים, החליט מנהל רשותהמסים, עו"ד ורו"ח משה אשר, לפנים משורת הדין, על דחיית מועד הדיווח והתשלום למע"מ, מקדמות מס הכנסה ודו"ח ניכויים לכלל הציבור ל- 18.3.2014.   ♦ הדחיה...
♦ ביום 17.2.14 פורסמה ע"י מנהל רשות המסים, עו"ד רו"ח משה אשר הודעת המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"ד- 2014   . עפ"י ההודעה, אשר תחולתה היא מיום 17.3.14, בעת הפעלת אמצעי אכיפה מכוח פקודת...
♦ ביום 27.2.14 פורסם ברשומות צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 3), התשע"ד- 2014. הצו מאריך את חובת תשלום מקדמת מס השבח שחלה על המוכר בעסקאות מקרקעין מסויימות עד ליום 31.5...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.