העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 03.12.2021

תסדיר: 2021-12-03

עדכונים מהשטח

♦   ביום 17.2.14 פורסמה ע"י מנהל רשות המסים, עו"ד רו"ח משה אשר: הודעת המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"ד-  2014 . עפ"י ההודעה, אשר תחולתה היא מיום 17.3.14, בעת הפעלת אמצעי אכיפה מכוח פקודת...
♦  ביום 27.2.14 פורסם ברשומות צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 3), התשע"ד- 2014 .   הצו מאריך את חובת תשלום מקדמת מס השבח שחלה על המוכר בעסקאות מקרקעין...
♦ ביום 19.2.14 פורסמה הודעה משותפת לעיתונות ע"י רשות המסים, בנק ישראל, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות ניירות ערך והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: הודעה לציבור בדבר סיכונים אפשריים הטמונים במטבעות וירטואליים מבוזרים (דוגמת ביטקוין...
♦ ביום 28.1.14 פירסמה רשות המסים הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 1-2014  בנושא: אישור ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת 2014   .   ♦ הוראת הביצוע כוללת הסברים מעודכנים, בתחולה מ- 1.1.14, לגבי...
♦ ביום 10.2.14 הונחה על שולחן הכנסת ע"י ח"כ יוני שטבון, מאיר שטרית וחמד עמאר, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס על מתן שירותי בנייה לפי תכנית חיזוק בדרך של הריסה), התשע"ד–2014.   ♦ הצעת החוק באה...
♦ ביום 29.1.14 פורסמה ברשומות הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 200), התשע"ד- 2014 (להלן: "הצעת החוק"). עפ"י הצעת החוק, יתווסף לפקודת מס הכנסה "פרק רביעי: חילופי מידע לפי הסכם בין-לאומי". ♦ סעיף...
♦   ביום 20.1.14 הונחה על שולחן הכנסת ע"י ח"כ גילה גמליאל   הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התשע"ד­­–2014.    הצעת החוק נועדה להקל על...
♦ ביום 30.1.14 פורסמו תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית)(תיקון), התשע"ד 201 4    (להלן: "התיקון").    ♦עפ"י...
♦ ביום 20.1.14 אישרה ועדת הכספים של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית מספר סעיפים מתוך  הצעת החוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (ייעול אמצעי הגבייה והדיווח), התשע"ג-2013,  שנועדה לחזק את היכולת של רשות המסים בהתמודדות עם ההון...
  ♦ביום 16.1.14 פורסמה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2014 בענין: עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה.    ♦בהתאם לעדכון, אלו סכומי המס החל מיום 16.1.14 עד ליום 15.1.15 על רכישת דירה יחידה:   1. על...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.