העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 03.12.2021

תסדיר: 2021-12-03

עדכונים מהשטח

♦ ביום 6.1.14 פורסמה הצעת חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשע"ד-2014. ♦ עפ"י הצעת החוק, הערכות מצב שבוצעו במשרד האוצר לקראת תחילת שנת הכספים 2014, העלו את הוודאות בדבר היקף המחויבויות...
♦ ביום 6.1.14 פורסמו ברשומות קובץ תקנות מספר 7325, במסגרתו הותקנו מספר תקנות וצווים, כדלקמן:   ♦ צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון), התשע"ד-2014 – לפיו בתוספת לצו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת...
  ♦ כזכור, בתיקון מספר 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג -1963, נקבע בסעיף 15(ב), כי: במכירת זכות במקרקעין שתמורתה נקבעה בכסף בלבד, ואינה דירת מגורים מזכה שהתבקש בשלה פטור לפי פרק חמישי 1, יהיה הרוכש חייב להעביר למנהל...
  ♦  ביום 5.1.14 פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת המסים (גבייה) (הוראת שעה), התשע"ד-2014     (להלן:"הוראת השעה").   ♦סעיף 4 לפקודת המסים גביה מסדיר את הליכי ההוצאה לפועל בשל אי...
  ♦ביום 25.12.13 הצעת החוק של יו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ (הליכוד ביתנו):    הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה) (הוראת שעה), 2013 אישרה ועדת העבודה,...
 ♦  ביום 25.12.13 פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 198), התשע"ד – 2013 .    ♦התיקון עוסק, בהתאמת מודל המיסוי של חמי"ז (חברת משלח יד זרה) למודל המיסוי הקיים לגבי חנ"ז (חברה נשלטת זרה), תוך...
♦ ביום 16.12.13 הונחה על שולחן הכנסת ע"י ח"כ רינה פרנקל ו- 15 ח"כ נוספים, הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – סכום שלא יובא בחשבון במבחן ההכנסה), התשע"ד–2013. עפ"י הצעת החוק מוצע לקבוע, כי בחישוב שיעור...
♦  ביום 9.12.13 הונחה על שולחן הכנסת ע"י ח"כ חנין זועבי ו - 2 ח"כ נוספים, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות החזר משכנתא), התשע"ד– 2013 . עפ"י ההצעה, תשלומי החזר משכנתא ינוכו מההכנסה...
 ♦  ביום 11.12.13 בתום דיון ממושך וסוער, הסדירה ועדת הכספים את חישוב המס הנפרד לבני זוג שעובדים יחדיו. הועדה אישרה את הצעת החוק שתכליתה לאפשר חישוב מס נפרד, למנוע פתיחה מחודשת של שומות מלפני 2008 ולבטל קנסות, ריבית והצמדה לבני זוג...
  ♦  רשות המסים פרסמה הודעה בדף הפייסבוק שלה, לפיה בשל הסערה ותנאי מזג האויר הקשים השוררים ברוב חלקי הארץ ומתוך רצון להקל על הציבור, ולאור הנחייתו של שר האוצר לבדוק את נושא דחיית התשלומים, החליט מנהל רשות המסים, עו"ד ורו"ח...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.