העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

תיקון 82: פטור ממס על הסכום האינפלציוני החייב במכירת דירה

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
732
תאריך: 
22/10/2015

 ♦ ביום 15.10.15 פורסם ברשומות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון 82), התשע"ו- 2015על פי התיקון, במכירת דירת מגורים מזכה, כהגדרתה בחוק, הפטורה ממס על חלק מהשבח הריאלי, יהיה פטור ממס גם על הסכום האינפלציוני החייב. רטרואקטיבית החל מיום 1.1.2014.

♦ הצורך בתיקון נוצר בעקבות ביטול הפטור ממס שבח בתיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין, לפיו נקבע שרק בעלי דירה יחידה ייהנו מהפטור האמור במכירת דירה, ואילו לבעלי מספר דירות יחושב מס השבח בצורה לינארית, כך ששבח שיוחס לתקופה שעד יום 1 בינואר 2014 יהיה פטור ממס שבח, ואילו שבח שיוחס לתקופה שמיום זה ואילך יחויב במס שבח בשיעור שנקבע בחוק מיסוי מקרקעין. תיקון זה נערך רק לגבי השבח הריאלי. ואולם לפני שבוטל, קבע הסעיף פטור ממס, הן על השבח הריאלי והן על השבח האינפלציוני החייב. 

♦ התיקון כעת ישווה את המצב כך שגם השבח האינפלציוני החייב במס על פי נוסח החוק עד כה, בגין חלק השבח הריאלי שזוכה לפטור ממס בנוסחת החישוב הלינארי, יהא פטור ממס, בדומה לפטור שניתן על השבח הריאלי. 

♦ תיקון 82 לחוק יחול באופן רטרואקטיבי מתחילת שנת 2014, מועד התחילה של תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין.

♦ רשות המסים פרסמה הודעה, לפיה תיקוני השומה והחזרי המס הנובעים מכך יבוצעו באופן יזום ע"י הרשות ואין צורך לפנות למשרדים בבקשות לתיקוני שומה. 

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.