העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 26.10.2021

תסדיר: 2021-10-26

עסקים "קטנים" ידווחו למע"מ פעם בחודשיים - תיקון 51 לחוק מעמ

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
729
תאריך: 
30/07/2015

  ביום 29.7.15 פורסם ברשומות חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 51 והוראת שעה), התשע"ה-2015‏.

התיקון מסדיר באופן קבוע את ההקלה המאפשרת לעסקים שמחזור עסקאותיהם עד 1.5 מיליון ש"ח בשנה להגיש דו"ח למע"מ מדי חודשיים במקום בכל חודש.

בנוסף, התיקון מאריך הוראת שעה הנוגעת להגשת דוח מפורט למע"מ ובו פירוט של חשבוניות של שירותים וטובין שנצרכו ונמכרו על ידי העוסק מעל לסכום מסוים;

על פי התיקון, עד ה- 31.12.2016 ניתן היה להמשיך להגיש את הדו"ח המפורט כדו"ח נוסף בסוף החודש, מבלי להגישו כחלק מן דו"ח התקופתי.

ההוראה תקפה רק לגבי החייבים בהגשת דו"ח מפורט, שהם עוסקים יחידים אשר מחזור עסקאותיהם עולה על 2.5 מיליון ₪,

חברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על 2 מיליון ₪ והחל מה- 1.7.15 – גם לגבי חברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על 1.5 מיליון ₪. חייבים נוספים בדיווח הם עוסקים (יחידים או חברות) אשר חלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.  

 

ההצעה למתן אורכה הונחה לפתחה של הכנסת הקודמת מתוך כוונה להחילה החל מה- 1.1.2015, אך בשל הקדמת הבחירות,

נדחתה תחילתו של התיקון המוצע לשלושה חודשים מיום כינונה של הכנסת החדשה וזאת, על פי הוראות סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת. 

 

בהתאם לתיקון הצעת החוק שאושרה אתמול, המועד לאיחוד הדיווחים נדחה עד לתום שנת 2016 וזאת,

לצורך ביצוע בדיקות והתאמות לכך  במערכות הגבייה של רשות המסים וכן, בכדי לתת לעוסקים זמן נוסף להיערך לשינוי.

תחולת התיקון - ביום 1.7.15.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.