העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 19.01.2020

תסדיר: 2020-01-19

עדכונים מהשטח

♦ ביום 27.11.16 חתם מנהל רשות המסים, משה אשר יחד עם מזכיר המדינה השוויצרי לנושאים פיננסיים בינלאומיים, יורג גאסר, על הצהרת כוונות בנושא חילופי מידע אוטומטיים (CRS) בנוגע לחשבונות פיננסיים במטרה להגביר את שיתוף הפעולה בנושא חילופי מידע,...
​♦ ועדת החוקה של הכנסת, ברשות ח"כ ניסן סלומינסקי,  אישרה ביום 21.3.16 את הצעת החוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון, לפיה עבירות מס יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון. ♦ הועדה אישרה פה אחד את הצעת החוק של שר האוצר משה...
♦ ביום 3.8.16 הונחה על שולחן הכנסת על ידי 60 חברי כנסת (!) הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זכאות להחזר מס יתר באופן אקטיבי), התשע"ו–2016. ♦ בהצעת החוק מוצע לקבוע, כי רשות המסים תבצע החזר מס יתר באופן אקטיבי, כלומר...
♦ במסגרת תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, מוצע להוסיף תיקון בפקודה מס הכנסה תחת הכותרת: "מיסוי חברי קיבוץ" ♦ עפ"י תזכיר החוק, מוצע להבהיר בחוק את אופן המיסוי של הקיבוץ, כך...
♦ פגרת הקיץ של בתי המשפט לשנת 2016 – מיום 21 ביולי עד יום 5 בספטמבר 2016.   לאור פניות רבות למערכת מס פקס, לנוחיותכם, ריכזנו עבור קוראי העיתון הבהרות בקשר עם "ערעורי מיסים" ופגרת בתי המשפט: כללי- תקנה 529 לתקסד"א...
♦ המחלקה המקצועית במע"מ של רשות המסים פרסמה הוראת פרשנות שנועדה להקל באופן משמעותי על מוסדות ציבור ומלכ"רים בגיוס תרומות במסגרת מבצעי התרמה שעורכים בעבורם גופים עסקיים. הוראת הפרשנות קובעת, כי סכומי התרומות שיגויסו אותם גופים...
♦ ביום 30.5.16 הונחה על שולחן הכנסת ע"י ח"כ באסל גטאס ואח'- הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות לימודים במוסד אקדמי בחו''ל), התשע"ו–2016. ® בהצעת החוק מוצע להוסיף לרשימת ההוצאות המוכרות לצורך ניכוי במס...
♦ ביום 16.5.16 פורסם תזכיר חוק ההתיישנות (תיקון מס' 6) (סייג לתחולת החוק על הליך גביה מנהלי), התשע"ו-2016, שהוכן במשרד המשפטים. ♦ עפ"י דברי ההסבר של התזכיר, מטרתו היא לסייג את חוק ההתיישנות, כך שלא יחול על הליכי גביה...
♦ ביום 15.5.16 חתם מנהל רשות המסים, משה אשר, בבייג'ין, סין על הצטרפותה של ישראל להסכם רשויות מוסמכות ליישום האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע אוטומטי הנוגע למידע פיננסי (“CRS”) – וליישום האמנה המולטילטרלית לדיווח בין...
♦ ביום 5.5.16 פורסמו ברשומות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור דוחות כספיים)(תיקון), התשע"ו- 2016. ♦ התקנות שהותקנו ע"י שרת המשפטים, גב' איילת שקד, קובעות הקלות לחברה שהציעה לראשונה ניירות ערך לציבור...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.