העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

הצעת חוק : השבת דיבידנדים ותמריצים לפני "תספורת"

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
748
תאריך: 
06/07/2017

♦ ביום 3.7.17 הונחה על שולחן הכנסת ע"י ח"כ יוסי יונה,  הצעת חוק החברות (תיקון – חובת השבת דיבידנדים ותמריצים בחברת איגרות חוב שמנהלת משא ומתן לגיבוש הסדר חוב), התשע"ז–2017


♦ עפ"י הצעת החוק, מוצע לקבוע "חובת השבה", לפיה בחברת איגרות חוב שהחלה במשא ומתן לצורך גיבושו של הסדר חוב, בעלי דבוקת שליטה שקיבלו דיבידנדים או תמריצים בחמש השנים שקדמו לתחילת המשא ומתן, ישיבו לחברה את אותם דיבידנדים ותמריצים, בסכום שלא יעלה על הערך הכלכלי של הפגיעה הצפויה בבעלי איגרות החוב בהסדר החוב. על פי הצעת החוק, אם חלה חובת השבה לפי הוראות הסעיף המוצע, לא יאושר הסדר חוב אלא לאחר השבת הדיבידנדים והתמריצים.

 

 

 

 

 

◆ עפ"י דברי ההסבר של הצעת החוק, אשר הצעה דומה לה הוגשה כבר בעבר, בשנים האחרונות אנו עדים לגל של חברות איגרות חוב אשר לא פרעו את איגרות החוב שלהן לציבור, דחו את מועד הפירעון או פרעו רק חלק מהן כחלק מהסדר חוב, תופעה המכונה בציבור "תספורת". היקף ה"תספורות" בין השנים 2008 ו-2012 הגיע לסך של עשרים ואחד מיליארד שקלים חדשים. 

 

 

 

 

תופעה זו גרמה לנזקים רבים, הן לציבור הנושים מכוח איגרות החוב והן למשק בכללותו. קרנות פנסיה רבות וגופים מוסדיים נוספים שרכשו איגרות חוב הפסידו סכומי עתק עקב העובדה שהחברות לא פרעו את חובן, או פרעו רק את חלקו.

 

 

 

◆ לצד זאת, בעלי השליטה ממשיכים בדרך כלל לשלוט באותן חברות שביצעו הסדר נושים, או ממשיכים לנהל את עסקיהם בחברות אחרות, חרף העובדה שלא פרעו את חובותיהם לבעלי איגרות החוב.

 

 

 

כדי להביא להפסקת תופעה זו, ועל מנת שלא יצא החוטא נשכר, מוצע לקבוע את "חובת ההשבה" האמורה. לעניין זה מוצע להגדיר "פגיעה" מוגדרת כהפחתת תשלום או דחיית מועד הפירעון. חובת ההשבה תחול על בעל דבוקת שליטה על פי חלקו בדבוקת השליטה.

 

◆ עפ"י דברי ההסבר, הצעת חוק זו נועדה למנוע חלוקת דיבידנדים ותמריצים כאשר החברה נמצאת בקשיים המעוררים חשש שלא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה, וכן לגרום לבעלי דבוקת שליטה בחברה לשקול היטב את צעדיהם בטרם יחליטו לבצע הסדר נושים.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.