העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 26.10.2021

תסדיר: 2021-10-26

הצעת חוק: תרומות למוסד שפועל נגד ישראל לא יוכרו לצרכי מס

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
751
תאריך: 
17/11/2017

בתחילת חודש אוקטובר 2017 החלו להתנהל דיונים בועדת הכספים בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מוסד הפועל לטובת מדינת ישראל), התשע"ז–2017.

מדובר בהצעת חוק אשר הונחה על שולחן הכנסת על ידי חה"כ בצלאל סמוטריץ' וכ- 27 ח"כ נוספים עוד ב- 9.1.17.

עפ"י הצעת החוק, יתוקן סעיף 9 לפקודת מס הכנסה, העוסק בפטורים והטבות מס, כך שבהגדרת המונח "מוסד ציבורי" אחרי המילים "למטרה ציבורית" יבוא: "ובלבד שהמוסד הציבורי אינו פועל נגד מדינת ישראל בעולם; לעניין זה יראו מוסד ציבורי המפרסם פרסומים המאשימים את מדינת ישראל בביצוע פשעי מלחמה וכן מוסד ציבורי המשתתף בקריאה לחרם על מדינת ישראל או מי מאזרחיה כמוסד ציבורי הפועל נגד מדינת ישראל בעולם";

כמו כן מוצע, כי בהגדרה "מטרה ציבורית", אחרי "כמטרה ציבורית" יבוא "והכל בלבד שהיא בזיקה ישירה לאזרחי מדינת ישראל או יהדות התפוצות".

 

 בדברי ההסבר מוסבר, כי סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה קובע הכרה לצורכי מס בתרומות הניתנות למוסדות ציבוריים. משמעות ההכרה היא מתן זיכוי בשיעור של עד 35% מגובה התרומה בתשלומי המס שמשלם התורם על הכנסתו, בכפוף לסייגים ולתקרות הזיכוי הקבועים בפקודה.

מוסד ציבורי מוגדר בסעיף 9(2) לפקודה כ"חבר בני אדם...המקיימים ופועלים למטרה ציבורית...".

 עוד נכתב בדברי ההסבר, כי פטור ממס על תרומות מהווה מעין מימון של אזרחי המדינה את העמותות הפועלות למטרות ציבוריות ומן הראוי שהוא יינתן לאלו הפועלות לטובת תושבי ישראל. אזרחי ישראל אינם צריכים לממן מכיסם פעילות שאינה מבוצעת לרווחתם. הם יכולים לעשות זאת כמובן מרצונם החופשי, אולם אי אפשר לכפות זאת עליהם באמצעות מערכת המס הממשלתית. במדינה דמוקרטית לא ניתן, אולי, למנוע מעמותה לפעול, אולם המדינה לא חייבת לעזור לה לפעול נגדה ולממן אותה באמצעות הכרה בתרומות לצורכי מס.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.