העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

מס ריבוי דירות – רשות המסים נערכת: סימולטור עזרים טפסים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
747
תאריך: 
09/03/2017

♦ מס ריבוי דירות הינו מס שמוטל על יחיד/תא משפחתי שבבעלותו 3 דירות או יותר ושסך חלקי הבעלות בהן יחד הינו 249% ומעלה. המס מוטל על כל הדירות שבבעלות החייב במס למעט שתי דירות לפי בחירתו. סכום המס לכל דירה חייבת הוא בשיעור של 1% מהסכום הקובע המחושב ע"פ נוסחה שבחוק כשהוא מוכפל בחלק שבבעלות החייב ובחלק היחסי מהשנה בה היה בעלי הדירה (ככלל החיוב הינו שנתי למעט מכירות/רכישות במהלך השנה).

 החוק קובע*, כי המס לא יעלה על 18,000 ₪ לדירה לשנה. בנוסף נקבעו בחוק מקרים בהם יחול פטור מהמס וכן מקרים בהם יחול חיוב במס חלקי.

 החוק קובע, כי בשנת המס 2017 יגיש החייב במס הצהרה לגבי כלל דירותיו (כולל כתובת, שטח, החלק שבבעלותו), הסכום הקובע לכל דירה, מהן הדירות שלא יחויבו, מהו סכום המס לתשלום לכל דירה חייבת וסכום המס הכללי לתשלום.

 בשלב זה, אלא אם בגצ ו/או רשות המסים יורו אחרת*, את ההצהרה יש להגיש לרשות המסים עד ליום 30/6/2017 ואת המס יש לשלם בכל שנה החל משנת 2017 בשני תשלומים שווים: בשלב זה האחד עד 30/6 והשני עד 31/12.

 על אף שהמס החדש תלוי ועומד בבג"ץ, בשל טענות לאי חוקיותו*, כחלק מהיערכותה ליישומו של מס ריבוי דירות, פרסמה כבר עתה רשות המסים לציבור באתר האינטרנט שלה מידע וכלים שיסייעו לציבור בהבנת החוק והוראותיו, בדיקת החבות במס, זכאות לפטור או חיוב חלקי ואופן הגשת ההצהרה והבקשה להטבה בעת מכירת דירת מגורים.

הפרסום כולל את נוסח החוק, התקנות בדבר מענק במכירת דירה, הנחיות ליישום החוק וכן אוסף שאלות שכיחות כולל תשובות מפורטות.

 * האמור ממתין להוראת בגצ –  שיהא הדין הקובע.

 בנוסף, לצורך בדיקת סכום המס הצפוי ובדיקת זכאות לפטור/חיוב חלקי פותחו ברשות המסים לשירות הציבור היישומים הבאים:

 

- מחשבון לחישוב הסכום הקובע והמס לתשלום לדירה - לחץ כאן לכניסה למחשבון.

 

- מחשבון לבדיקת זכאות לפטור/חיוב חלקי כולל חישוב המס-  לחץ כאן לכניסה למחשבון.

 

רשות המסים מבהירה, כי תוצאת החישוב של "הסכום הקובע" היא בהתאם לנוסחה שנקבעה בחוק, ואינה משקפת בהכרח את מחיר או שווי הדירה, אלא קירוב לממוצע מחירי הדירות באזור בו ממוקמת הדירה, המבוסס על הערכה סטטיסטית על פי מאפייני האזור שבו הדירה נמצאת ושטחה.

 

 לצורך הגשת הצהרה ובקשה לקבלת הטבות בגין מכירת דירת מגורים פרסמה הרשות 2 טפסים:

- טופס להצהרה על ריבוי דירות בשנת המס (טופס 7201) - את ההצהרה ניתן להגיש עד 31.3.17, אלא אם כן מבוקש מענק או אישור זכאות להפקדה בקופת גמל להשקעה שאז יש להצהיר עד למועד הדיווח על המכירה בגינה מתבקשת ההטבה (או אם בגצ יורה אחרת).

רשות המסים מציינת שבשבועות הקרובים תפתח באתר מערכת הצהרה מקוונת.

- טופס מכירת דירה ע"י חייב במס ריבוי דירות  (טופס 7202) (בקשה לפטור ממס ריבוי דירות לדירה, קבלת מענק ואישור הפקדה בקופת גמל). הטופס מיועד לשימוש ע"י חייב במס ריבוי דירות שמוכר דירה מיום 1/1/2017 ועד 1/10/2017 ועומד בתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות לגבי הזכאות להטבות.

 

 * האמור לעיל, כולל היערכות רשות המסים כאמור, ממתינים להוראת בגצ  – שיהא הדין הקובע ויורה גם על הוראות תחולת החוק.


 

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.