העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 29.06.2022

תסדיר: 2022-06-29

תזכורת: קנס בגין איחור בהגשת דוח איחוד עוסקים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
761
תאריך: 
27/02/2020

 לשכת רואי החשבון ברשותה של נשיאת הלשכה רו"ח איריס שטרק שלחה לחברי הלשכה תזכורת בענין אי דיווח דו"ח שנתי מסכם לאיחוד עוסקיםהתזכורת, עליה חתומה גם סגנית הלשכה, רו"ח, עו"ד ליאת נויבירט-פייג, הינה לעוסקים אשר רשומים ומדווחים במסגרת איחוד עוסקים בהתאם להוראות סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף.

 סעיף 71א לחוק מע"מ, מחייב כל אחד מהעוסקים שנרשמו כאמור לעיל, להגיש דו"ח שנתי מסכם על סך כל עסקאותיו, לרבות עסקאות שעשה עם העוסקים שנרשמו עמו כאחד וכן על כל רכישותיו וכל השירותים שקיבל, לרבות מהעוסקים שנרשמנו עמו כאחד ("דו"ח איחוד עוסקים").

 הדיווח הינו מקוון ויעשה בתוך 90 ימים מתום שנת המס, קרי על עוסק כאמור להגיש עד לתאריך 31 במרס בכל שנה דו"ח המתייחס לפעילותו העסקית בשנת המס הקודמת.

  לשכת רואי חשבון מציינת, שחובת הדיווח כאמור חלה רק על מדווחים באיחוד עוסקים הרשומים בסוג תיק 61 ולא על שותפויות הרשומות בסוג תיק 48,52.

  בהתאם לתיקון תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – חיקוקי מסים) התשמ"ז - 1987, אי הגשת דו"ח שנתי מסכם של כל אחד מהעוסקים הכלולים באיחוד העוסקים, מהווה עבירה מנהלית שבגינה ניתן להטיל קנס מנהלי בסך 5,000 ₪ בגין כל דו"ח שלא הוגש.

  לתזכורת מצורפים מכתבו של מר יוסי נבון - ממונה בכיר (מפקח ארצי) - קנס מינהלי ברשות המסים.

וכן מכתבה של גב' זילפה גלינדוס -  סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה ברשות המסים.

לפי המכתבים, הרשות תפעל להטלת קנסות מנהליים כנגד עוסקים הרשומים ומדווחים במסגרת איחוד עוסקים אשר לא הגישו את הדו"ח האיחוד לשנים 2016 ו-2017.

  יחד עם זאת מובהר בתזכורת, כי טרם הטלת הקנס המנהלי ועל מנת להימנע מנקיטת צעדים מנהליים מידיים ומתוך גישה מתחשבת ומקילה הרשות תצור קשר עם עוסקים שטרם הגישו דוחות לשנים 2016 ו-2017 לצורך הסדרת העניין.

 לנוחיותכם מצ"ב קישור לאתר הרשות – דו"ח שנתי לאיחוד עוסקים

 

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.