העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 29.06.2022

תסדיר: 2022-06-29

הוראת ביצוע מ"ה: תיק עיזבון במשרד השומה

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
760
תאריך: 
23/01/2020

  ביום 1.12.19 פירסמה רשות המסים את הוראת ביצוע מס הכנסה מס 11/2019 הנדון: תיק עיזבון במשרד השומה

 הוראת הביצוע מפרטת את הכללים הנוגעים להחלת סעיפים 120 (ג) עד (ה) לפקודת מס הכנסה  ולטיפול בפתיחת תיק עיזבון, לאחר פטירתו של הנישום המנוח. כאמור, מדובר בנסיבות בהן יורשי המנוח אינם ידועים לרשות המסים, כולם או מקצתם ו/או לא ידוע לרשות המסים שיעור חלקם בעיזבון ו/או שקיימת מחלוקת בין היורשים לגבי נכסי העיזבון (להלן: תקופת הביניים).

 פתיחת תיק לניהול עיזבונו של המנוח בתקופת הביניים, נועדה לאפשר את התשלום על חשבון המס המגיע מהיורשים והגשת הדוחות בגין פעילות והכנסות העיזבון על ידי "הנציג האישי החוקי" בהתאם להוראות סעיף 120 לפקודה.

 מחלקת תפעול שבחטיבת שירות לקוחות ושע"מ, פיתחו אפשרות לפתיחת תיק לניהול עיזבונו של נפטר, שירשם כישות חדשה ב - "מרשם ללא רשם אחר בחוק". רישום העיזבון במרשם זה, נועד לצורך הקצאת מספר ישות, באמצעותו ניתן לפתוח תיק לניהול עיזבונו של נפטר, במשרד השומה בו התנהל תיק המנוח טרם פטירתו.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.