העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 21.09.2020

תסדיר: 2020-09-21

פסיקה

♦ רקע עובדתי: חברה הוכרה כ"חברה משפחתית" לצורך הוראותיה של פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: פקודת מס הכנסה או: הפקודה) בשנים 2003-2000. בדו"חות החשבונאיים של החברה נרשם בשנת 2003 רווח נקי בסך של 1,891,037...
♦ ערעור על החלטת מנהל מע"מ בעניין שני שותפים אשר רכשו במועדים שונים שני נכסי מקרקעין, אחד בתל אביב ואחד בחולון. במשך שנים רבות הנכסים הושכרו לשוכרים אשר קיימו בהם פעילות תעשייתית. בשלב מסוים נרשמו השניים כ-"עוסק" לצורך חוק...
♦ הבקשה נשוא פסק דין זה הוגשה עוד ביום 12.9.05 ע"י מפרק החברה. הבקשה הוגשה במסגרת בקשה למתן הוראות וביהמ"ש התבקש להצהיר במסגרתה, כי עסקי חברת דימונה טקסטיל (1979) בע"מ בפירוק (להלן: "החברה") התנהלו תוך כוונה לרמות...
  ♦ ערעור על שומת המס שהוציא המשיב למערערים שהינם בני זוג הנשואים זל"ז, לשנות המס 2008 – 2011, אשר במסגרתה חושבו הכנסותיהם בחישוב מאוחד. המערערים עובדים כשכירים בחברת שירז שירותי מזון בע"מ (להלן: "החברה"),...
♦ ערעור על החלטת המשיב לדחות את השגת המערערת על השומה שערך לה לפי סעיף 77 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: החוק) וכן בערעור על החלטת המשיב בדבר פסילת ספרי המערערת לשנות המס 2011-2013 והטלת קנס עליה בשל אי ניהול ספרים כדין לפי סעיף...
♦ המערערת היא חברה שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. סך המאזן המאוחד של המערערת לסוף שנת 2011 היה כ- 432 מיליון ש"ח (ומתוך זה, הון בסך של כ- 161 מיליון ש"ח). המשיב בהליך זה הוא מנהל מס ערך מוסף גוש דן. בערעור זה עולה...
♦ המערערת עסקה בגיוס צעירים ישראליים המעוניינים לשמש מדריכים ואנשי צוות במחנות קיץ בארה"ב. לטענת המערערת, עסקאות אלו חייבות במס ערך מוסף בשיעור אפס מכוח סעיף 30(א)(5) לחוק מס ערך מוסף או מכוח סעיף 30(א)(7) לחוק (להלן: "החוק...
♦ הערעור הוגש על החלטת מע"מ לבטל את רישום המערערת כעוסק (להלן: "ההחלטה"). ההחלטה ניתנה, לאחר שנשלחה אל המערערת הודעה על כוונה לבטל את רישומה כעוסק, במסגרתה הוזמנה להעלות תוך 15 ימים, את כל טענותיה, אלא שהיא לא עשתה כן....
♦ השאלה הנשאלת בערר זה הינה האם תשלומי ארנונה כללית ששולמו, מותרים בניכוי מהשבח על פי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין, במכירת נכסים שנמכרו, כאשר לא ניתן היה לנכות את תשלומי הארנונה הנ"ל במישור מס הכנסה. ♦ משפחת פרוצ'נסקי (להלן...
  ♦ בשנת 2003 בנלי נרשם בספרי מס הכנסה כבעל העסק. במהלך השנים 2009-2004, בהן בנלי היה רשום כבעל העסק, דיווח העסק לרשויות המס על מחזור עסקי שנתי "אפס", או שלא נמסר כל דיווח (פרט לשנת 2006, במהלכה נמסר דיווח על מחזור עסקי...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.