העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 21.04.2021

תסדיר: 2021-04-21

ביהמ"ש מחייב את רשות המסים להשיב על שאלונים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
742
תאריך: 
30/06/2016

 השאלה הנשאלת בהליך זה הינה: האם לקבל בקשה של המערערים בערעור מס (להלן: "המערערים"), להורות למשיב – פקיד השומה, לענות על שאלון שעניינו מדיניות רשות המיסים בסוגיה נושאת הערעורים.

 הרקע לבקשה: עניינו של הערעור במסגרתו הוגשה הבקשה, הוא אופן סיווגו של פיצוי שקיבלה ניאופרם בע"מ ("המערערת")  מחברת התרופות האמריקאית מֶרְק Merck)), לאחר שמרק ביטלה הסכם להפצה ושיווק בלעדי בישראל. ניאופרם דיווחה על הפיצוי כעל רווח הון - פיצוי בגין אובדן נכס הוני, מאחר והפיצוי נועד לפצות על אובדן של מקור הכנסה חדש, המשיב טוען שהפיצוי הינו בעד הפסד רווחים מהפצת התרופות ועל כן הוא הכנסה פירותית.

 המערערים ביקשו מהמשיב לענות על שאלון שייתן להם מידע לגבי הסדרי גביה, שומה, פשרה או הסדרי מס שנעשו במקרים כגון אלה. המשיב סרב לענות על השאלון מטעמי חיסיון. יוער כי, למערערים התגלה מפרסומים בתקשורת, כי בהליך אחר נוקטת רשות המיסים בעמדה הפוכה מעמדת המשיב כאן. לכאורה, באותו מקרה, רשות המיסים הסכימה להגדיר פיצוי שקיבלה חברת מדינול בגין הפרת חוזה לשיווק מוצרים רפואיים כרווח הון. זאת, בניגוד לנטען על ידי המשיב בערעור שבכותרת.

 המערערים טוענים: בהסתמך על פס"ד ברע"א 10144/06 מדינת ישראל נ' פרמה גורי בע"מ, מיסים כד/2 ה-94 בעמ' 94 (להלן: "עניין פרמה") שלא יתכן כי רשות המיסים, שהינה נאמן ציבור המחויב בשקיפות, תסרב לענות על שאלון, וזאת אף אם חלות הוראות של חיסיון וסודיות. 

 המערערים טוענים כי, מענה על השאלון לא יביא לפגיעה בצדדים שלישים או בשיתוף הפעולה עם רשות המיסים. למערערים אין כל ענין בפרטים מזהים לגבי זהותם של נישומים אחרים או לגבי עסקיהם. כן יוזכר, כי בעניין מדינול, פרטי מחלוקת המס כבר התפרסמו בעיתונות בשיתוף פעולה של באי כוחה של מדינול. בנוסף, בע"מ 28076-04-11 עיתון כלכליסט נ' שלמה אליעזר נחמה (מיום 5.6.13) [פורסם בנבו] , התיר מותב זה לפרסם בתקשורת פרטים מהסדר פשרה שערכה רשות המיסים עם מר נחמה, כיוון שדובר ב"מידע הקשור למדיניות שלטונות המס שאפשר שיש בו כדי להשליך על הסכמי פשרה אחרים שנערכים בין שלטונות המס לנישומים" (פס' 49). קל וחומר שיש להיענות לבקשת המערערים לגילוי עקרונות של הסדרים שנערכו בסוגיה נשוא הערעור, ושחשיפתם מתבקשת לצורך הערעור בלבד ולא לשם פרסומם.

♦ טענות המשיב: ראשית, הפרק של תקנות סדר הדין האזרחי הדן בשאלונים אין לו תחולה בתקנות בית משפט (ערעורים בענייני מס הכנסה). שנית, אין באפשרותה של רשות המסים לאתר מקרים של סיווג פיצויים בגין ביטול או הפסקת חוזה הפצה או סוכנות במהלך השנים 2005 – 2013, כדרישת המערערים. מדובר בדרישה כוללנית וחסרת כל היגיון ושחר. שלישית, על העוררים להניח תשתית ראייתית לבקשה זו, מה שלא נעשה. ולבסוף, אף מבחינה טכנית, לא ניתן לאתר את כל התיקים העוסקים בסוגיות הנזכרות בשאלון הרלוונטיים משנת 2005. יצוין, כי גם חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, בסעיף 8(1) וסעיף 9(ב)(1) לו, פוטר את הרשות מחובת מסירת המידע, כאשר יש בכך משום הכבדה בלתי סבירה.

 עוד טוען המשיב, שהמערערים לא הצליחו להוכיח את החיוניות של המידע והמסמכים המבוקשים לערעור דנא, וכי כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו האישיות ועל בסיסן מתקבלות החלטות המשיב. לעניין מדינול מציין המשיב כי לו סבורים המערערים כי מדינול חפצה למסור מידע הנוגע לשומותיה לכל דורש, הרי שמוזמנים הם לפנות אליה. המשיב מנוע ממסירת כל מידע על שומות שהוצאו לנישומים אחרים.

בית המשפט המחוזי מרכז, כבוד השופט  ד"ר אחיקם סטולר מזקק את החוק והפסיקה השונה:  ומציין בעיקר את שלושה השיקולים אשר עמדו בחיובה של רשות המיסים להשיב על שאלון לגבי מדיניותה ברע"א 9153/12 מנהל מס ערך מוסף, אשדוד נ' הקורנס מפעלי עופרת בע"מ (ניתן ביום 25.2.2013, פורסם במיסים און ליין, להלן: "עניין הקורנס"): (1) אופי המידע - האם הגילוי יפגע בפרטיות נישומים אחרים. (2) חשיבות המידע - האם הדרך היחידה להסיר חשש לאפליה היא בגילוי המידע. (3) יחסי הכוחות - עדיפות המשיב בנגישות למידע.

 ביהמ"ש קובע, כי בהתחשב במהות המחלוקת, יש רלוונטיות לשאלת הסיווג, וכי המידע חיוני לבדיקת החשש לאפלייתם של המערערים לרעה ביחס לנישומים אחרים, וכן כי מידע זה מצוי באופן בלעדי בידי המשיב. כמו כן יש למערערת מידע מהעיתונות בקשר להתייחסות רשות המיסים לעניין הפיצוי שקיבלה חברת מדינול בע"מ. לעומת זאת, כל השאלות המתייחסות לחברות אחרות קובע ביהמ"ש כי הם בבחינת ניסיון לדלות מידע בחינת "מסע דייג" אשר גם מהווה הכבדה בלתי סבירה על רשות המיסים.

 לפיכך מתיר ביהמ"ש חמש שאלות המתייחסות רק לחברת מדינול. נוכח העובדה שאף לא אחת מהשאלות שבשאלון המבוקש לא התייחסה לחברת מדינול תציע המערערת חמש שאלות (ללא שאלות משנה) שיהיה בהם לדעתה להמחיש את עניין האפליה בינה לבין מדינול וזאת מבלי לפגוע בסודותיה המסחריים, במידע אודות הכנסותיה או הוצאותיה.

תוצאה: בקשת המערערים התקבלה חלקית, המשיב יישא בהוצאות המערערים בסך של 25,000 ₪.

ניתן ביום: 4.2.16 בהיעדר הצדדים.

ב"כ המערערים: משרד עוה"ד הרצוג פוקס נאמן.

ב"כ המשיב: פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי).

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.