העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 27.06.2022

תסדיר: 2022-06-27

פסיקה

♦ המערער, מנהל קרנות הון סיכון, הגיש תביעות כנגד מעסיקיו לשעבר, הן בבית הדין לעבודה כעובד הקרנות, והן בבימ"ש השלום כנותן שרותי ייעוץ לקרנות, בגין סכומים שלטענתו היו חייבים לו בסך מצטבר של 1,341,628 דולר. כמו כן, טען לסעדים הצהרתיים...
♦ רקע עובדתי: חיים שפיגולנט (להלן: המערער) היה בעלים של חברת מסגריית חיים שפיגולנט בע"מ. המערער עזב את הארץ לקליפורניה ולא הודיע לפקיד שומה רחובות (להלן: המשיב) על עזיבתו ועל שינוי כתובתו. טרם עזיבתו ב-2002, הגיש ב-24.2.2000 דו"...
♦ השאלה שנדונה: נישום נוטל הלוואה על מנת לרכוש מניות. המניות מניבות לו הכנסה מדיבידנד, ובסוף התקופה נמכרות ברווח. כיצד יוכרו הוצאות מימון כגון ריבית בגין הלוואה, ביחס להכנסות מדיבידנד ורווח ההון- האם כהוצאה כנגד הכנסה בחלוקה לפי שנות מס...
♦  השאלה שנשאלה בערעור זה הינה: האם במקום בו חשבונית מס אחת כוללת גם עסקאות שמהותן כמפורט בחשבונית, וגם עסקאות שמהותן אינה כמפורט בחשבונית, האם רשאית המשיבה לנכות מס תשומות בגין העסקאות האמתיות שבוצעו, או שמא העובדה שמדובר בחשבוניות...
 ♦ במסגרתו של פסק-הדין מושא הדיון הנוסף נדונו שני ערעורי המדינה שעסקו בסיטואציה עובדתית זהה: סכומי כסף משמעותיים שגנבו המערערים הושבו בסופו-של-דבר על-ידם מספר שנים מאוחר יותר לקרבנות העבירות. בדיון הנוסף התעוררה שאלת המיסוי של...
 בערעור זה נשאלו שלוש שאלות עיקריות: ♦ האחת, האם ניתן לראות בחברת בת שכל פעילותה הינה רכישה ומכירה של נכס בחו"ל, כבעלת הכנסה מעסק, בשל כך שהיא חלק מקבוצת חברות שעוסקות כולם בעסק של איתור רכישת ומכירת חברות, אף שחברת הבת...
♦ המדובר בבקשת מנהל מיסוי מקרקעין, תל-אביב (להלן: "המנהל") לעיון מחדש בהחלטת ועדת הערר בבקשת המנהל לדחות על הסף את בקשת המשיבים לתיקון השומה מכוח הוראת סעיף 85  לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן -...
♦ ג'י כפר – סבא בע"מ (להלן: "ג'י כפר סבא") וג'י ווסט בע"מ (להלן: "ג'י ווסט") מחזיקות במקרקעין ובכלל זה מרכזי קניות. ג'י כפר סבא וג'י ווסט הינן חלק מאשכול חברות נדל"ן ומוחזקות בבעלות מלאה על ידי ג'י...
♦ ערעור על שומות לפי מיטב השפיטה שהוציא המשיב למערער לפי סעיף 145(ב) לפקודת מס הכנסה, וזאת בגין רווחים שצמחו לו כתוצאה מהשתתפותו באירגון פשיעה. המשיב טוען, כי יש לראות את הממצאים והמסקנות הקבועים בהכרעת הדין במשפט פלילי, כקבילות בהליך זה...
♦ השאלה שנשאלה: האם ניתן לראות בסכום פיצוי מוסכם, ששולם במסגרת הסכם ביטול עסקה במקרקעין, בצורה של קיזוז סך הפיצוי מסך החזר התמורה (המקדמה) ששולמה בגין עסקת המכירה, כחלק מעסקה החייבת במס ? ובהתאם לעיקרון ההקבלה מהי זכאות משלם הפיצוי לקזז סך...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.