העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 27.06.2022

תסדיר: 2022-06-27

פסיקה

♦ נושא הערעור הינו: ערעור על שומת הפרשי ההון שהוצאה, בטענה שבין הצהרות ההון שהגיש המערער נמצא גידול הון בלתי מוסבר. עיקר המחלוקת נוגעת להפרשי ההון הנובעים מהלוואה, בה המשיב לא הכיר, ובהוצאות המחיה שיוחסו למערער. למערער תיק אצל המשיב כבעל...
♦ השאלה הנשאלת בתיק זה הינה: האם לאפשר לחברת י.ד. מקרקעין בע"מ (להלן:"החברה" או "החברה המבקשת") לבצע חלוקת דיבדנד שלא על סמך רווחי החברה, אלא בדרך של הפחתת ההון של החברה, ובפרט ללא בדיקת תזרים המזומנים של החברה...
♦ המערכת נשוא ערעור זה הינה מערכת המיועדת לשמש לצורך מסחר באמצעות אלגוריתם ממוחשב ("המערכת"). למערער לא היה ניסיון "עסקי" קודם במסחר בניירות ערך בשוק ההון, והבנתו בתחום זה הינה כשל "אחד האדם". בשלהי 2009,...
♦ חברת וקטור הנדסה וטכנולוגיות (1993) בע"מ (להלן: "חברת וקטור") חתמה על הסכם התקשרות עם חברת מיקרוסופט.  ♦ המערער, יחד עם חברה זרה הולנדית בשם Hallmark Chemicals B.V (שתיקרא להלן: "הולמרק") החזיקו...
♦ השאלה שנבחנה בערעור: האם לצורך מבחן השליטה והניהול יש להביא בחשבון את כל הפעולות שבצעה חברה במסגרת הסדר נושים (ואף קודם לכן - בעת שההסדר גובש), או רק את הפעולות הקשורות מעבר לכך.  ♦ המערערת התאגדה ברמאללה בשנת 1985...
♦ טמרס נדל"ן ישראל בע"מ (להלן: טמרס ישראל) הינה חברה רשומה בישראל, שבבעלותה זכויות במקרקעין רבים. מניותיה של חברת טמרס ישראל הוחזקו בעבר על ידי שתי חברות; האחת, Tamaras Israel Real Estate ApS, חברה זרה הרשומה בדנמרק (להלן: טמרס...
♦ מדובר בערעור של עו"ד משה ניסים, שר המשפטים והאוצר לשעבר לביהמ"ש העליון על פסק-דינו של כב' הש' מ'  אלטוביה מביהמ"ש המחוזי בת"א, אשר דחה את השגות המערער על שומה שקבע לו פקיד שומה גוש דן  (להלן: "המשיב...
♦ המשיב מייחס למערער, יזם בתחום הנדל"ן, את רכישתן ומכירתן של שתי דירות באמצעות חמותו ובתו, בבניין שהוא היה מעורב בבנייתו. בשנים הרלוונטיות היה המערער מנהל ובעל מניות במספר חברות בניה, לרבות חברת אורנים פרויקטים 1994 בע"מ אשר...
♦ חברת מ.ת.מ. פיינסט בע"מ ("החברה") הוקמה בשנת 2007 וניסתה לעסוק  בשלושה ענפים שונים : תיווך בעסקאות נדל"ן; ייבוא פרטי של כלי רכב ומסחר ביהלומים. החברה נישומה לשנת 2007 והתגלעה מחלוקת בינה לבין המשיב באשר לניכוי...
♦ ביום 10.2.02 רכשה העוררת, חברת בית מתושלח בע"מ, נכס מקרקעין. לאחר רכישת הנכס, ובהתאם לסעיף 3 בחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), ניכה פקיד השומה מהכנסתה החייבת של העוררת פחת נומינלי בתוספת פחת המחושב לפי שיעור עליית המדד כשהוא...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.