העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 19.11.2019

תסדיר: 2019-11-19

פסיקה

♦ בין המערערת ובין תאגיד זר הרשום בלוקסמבורג נחתם ביום 14.2.2006 הסכם במסגרתו נמכרו לתאגיד הזר זכויות חכירה ל-999 שנים בנכס תמורת 5.5 מיליון דולר (להלן: "העסקה הראשונה"). כמו כן, חתמה העמותה על הסכם עם מר סילבן דוויקו, יו"ר...
♦ ביהמ"ש העליון בחן את השאלה, האם יש להחיל את ה"פיקציה" המשפטית הקבועה בסעיף 49(ב) לחוק, לפיה רואים בני זוג כ"מוכר אחד" לצורך פטור ממס שבח, גם על בני זוג שערכו הסכם יחסי ממון, שבמסגרתו שמרו על הפרדה רכושית ביחס לנכסיהם...
♦ המערער ושותפו לשעבר, מר מרקוס אדלשטיין ז"ל, ייסדו בשנת 1977, ביחד עם אחרים, את חברת נומינור בע"מ (להלן:"נומינור"). נומינור הינה בעלת מפעל העוסק בייצור תחמוצת ומטילי אבץ. שנים מספר לאחר מכן ייסדו השותפים חברה נוספת...
♦ המערערים הגישו לביהמ"ש לעניינים מנהליים תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, בטענה לגביית דמי היתר ביתר ע"י המשיבה בסך כולל של 500 מיליון ש"ח. במוקד התובענה במובן המהותי החלטה 1184 של מועצת מקרקעי ישראל  (להלן: "ממ...
♦  השאלה שבחן בית המשפט בערעור זה הינה: כיצד בוחנים ניתוק תושבות קבע מישראל לעניין חובת תשלום מס הכנסה מחמת זיקה פרסונאלית, ובפרט האם תושב קבע לשעבר, שהשאיר בישראל דירה בבעלותו וחשבון בנק על שמו, יכול להיחשב כמי שניתק את מקום מושבו בישראל...
♦ ביום 18.04.2010 מכרה העוררת נכס אשר היה בבעלותה. העוררת דיווחה למשיב כדין על מכירת הנכס הנמכר. במסגרת הדיווח ביקשה העוררת פטור ממס שבח על פי סעיף 49 יא(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), העוסק בחילוף נכסים. בחודש דצמבר 2010 שילמה העוררת את...
♦ השאלה שבחן ביהמ"ש בערעור זה הינה: האם יש לסווג הוצאות שהוציאה המערערת כשכר על עבודתו של המנכ"ל ששולמו לחברת שירותי ניהול (חברת ארנק) כ"הכנסת עבודה" ולפי זה לחייב בתשלום מס במקור, מס מעסיקים ומס שכר או לקבל את אומד הצדדים...
♦ השאלה שהונחה לפתחו של ביהמ"ש: מהו המועד לקביעת סיום הוצאות ההקמה והוצאות טרום ההפעלה של חברה לאור סעיף 17 רישא לפקודת מס הכנסה?   הוצאות הקמה - הינן הוצאות ייסוד אשר כרוכות בהקמתו של עסק חדש ואשר הפחתתן אינה מוכרת. בהתאם...
♦ בסמוך לשנת 2010 התנהל משא ומתן בין חברת "עופר אגם יזום ובניין בע"מ" (להלן: "העוררת") לבין חברת "נכסי משפחת פישמן בע"מ" (להלן: "פישמן" או "המוכרת") למכירת חלק ממקרקעין המצוי ברחוב...
♦ השאלה שבחן ביהמ"ש בערעור זה הינה: האם הריבית וההצמדה על רכיב הריבית שגבתה המערערת במסגרת תיק ההוצאה לפועל הם הכנסה חייבת במס, אם לאו.   ♦ המערערת הינה ידועה בציבור אשר נפסק לה בבית המשפט לענייני משפחה בשנת 2002, מחצית מהחברה...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.