העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 17.02.2020

תסדיר: 2020-02-17

פסיקה

 ♦ השאלה שבחן ביהמ"ש בערעור זה הינה: האם יש לראות ברכישה עצמית של חברה, את המניות שנרכשו מאחד מבעלי המניות על ידי שאר בעלי המניות, כדיבידנד החייב במס.  ♦בעלי המניות בחברת בר-ניר שירותי מינהל בע"מ היו: אורי אשר החזיק ב...
 ♦   שאול גרבורג (להלן: "המערער") ושולמית גרבורג (להלן: "המערערת") הינם בני זוג הנשואים זה לזו (להלן ביחד: "המערערים"). המערערת, המועסקת בבנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק") מאז שנת 1988...
חברת צמנטכל בע"מ (להלן: "צמנטכל") חכרה מעיריית חיפה זכויות במקרקעין המצויים במרכז הכרמל בחיפה, בסמוך לאולם האודיטוריום. על המקרקעין האמורים הקימה צמנטכל מבנה מסחרי הכולל שתי קומות מסחר וחניון. צמנטכל נקלעה לחובות וביום 1.11.2004 הורה...
♦ בין המערערת ובין תאגיד זר הרשום בלוקסמבורג נחתם ביום 14.2.2006 הסכם במסגרתו נמכרו לתאגיד הזר זכויות חכירה ל-999 שנים בנכס תמורת 5.5 מיליון דולר (להלן: "העסקה הראשונה"). כמו כן, חתמה העמותה על הסכם עם מר סילבן דוויקו, יו"ר...
♦ ביהמ"ש העליון בחן את השאלה, האם יש להחיל את ה"פיקציה" המשפטית הקבועה בסעיף 49(ב) לחוק, לפיה רואים בני זוג כ"מוכר אחד" לצורך פטור ממס שבח, גם על בני זוג שערכו הסכם יחסי ממון, שבמסגרתו שמרו על הפרדה רכושית ביחס לנכסיהם...
♦ המערער ושותפו לשעבר, מר מרקוס אדלשטיין ז"ל, ייסדו בשנת 1977, ביחד עם אחרים, את חברת נומינור בע"מ (להלן:"נומינור"). נומינור הינה בעלת מפעל העוסק בייצור תחמוצת ומטילי אבץ. שנים מספר לאחר מכן ייסדו השותפים חברה נוספת...
♦ המערערים הגישו לביהמ"ש לעניינים מנהליים תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, בטענה לגביית דמי היתר ביתר ע"י המשיבה בסך כולל של 500 מיליון ש"ח. במוקד התובענה במובן המהותי החלטה 1184 של מועצת מקרקעי ישראל  (להלן: "ממ...
♦  השאלה שבחן בית המשפט בערעור זה הינה: כיצד בוחנים ניתוק תושבות קבע מישראל לעניין חובת תשלום מס הכנסה מחמת זיקה פרסונאלית, ובפרט האם תושב קבע לשעבר, שהשאיר בישראל דירה בבעלותו וחשבון בנק על שמו, יכול להיחשב כמי שניתק את מקום מושבו בישראל...
♦ ביום 18.04.2010 מכרה העוררת נכס אשר היה בבעלותה. העוררת דיווחה למשיב כדין על מכירת הנכס הנמכר. במסגרת הדיווח ביקשה העוררת פטור ממס שבח על פי סעיף 49 יא(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), העוסק בחילוף נכסים. בחודש דצמבר 2010 שילמה העוררת את...
♦ השאלה שבחן ביהמ"ש בערעור זה הינה: האם יש לסווג הוצאות שהוציאה המערערת כשכר על עבודתו של המנכ"ל ששולמו לחברת שירותי ניהול (חברת ארנק) כ"הכנסת עבודה" ולפי זה לחייב בתשלום מס במקור, מס מעסיקים ומס שכר או לקבל את אומד הצדדים...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.