העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 25.10.2020

תסדיר: 2020-10-25

פסיקה

♦ יעקב בן הרוש (להלן: "המערער") הינו קבלן שיפוצים שדרש בדוחות הכספיים לשנים 2006 ו-2007 הוצאות בגין עבודות חוץ שבוצעו על ידי קבלני משנה למיניהם שעבדו עבורו. המערער נחקר בחשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות ולא הוכיח כי אכן בוצעה עבודה על...
          ♦ ערעור זה עניינו בפרשנותו של סעיף 163 לפקודת מס הכנסה. סעיף זה, מעניק הקלה ממס בגין דיבידנד שמקורו בהכנסתה של חברה זרה שחויבה במס ישראלי. להלן העובדות: חברת Tensor Technologies LLC (...
♦ כנגד מר קובי דיבה (להלן: "המערער") הוגש כתב אישום, בגין עבירות שונות בקשר לשלושה עיסוקים שיוחסו למערער: ניכיון שיקים, הלוואות חוץ בנקאיות ופעילות כסוכן הימורים. במסגרת עסקת טיעון הורשע המערער על פי הודאתו בכתב אישום מתוקן שכלל...
♦ המבקש בבקשה דנא והמשיב בערר (להלן: "המשיב") מבקש מבית המשפט להורות לעוררים למשוך מתיק בית המשפט מסמכים שהוגשו על ידם לראשונה במצורף לסיכומיהם וכן להורות על מחיקת טענות שהועלו לראשונה על ידי העוררים במסגרת סיכומיהם בערר....
♦ עניין לנו בהחלטה על בקשה מטעם מנהל מע"מ רמלה (להלן: "המשיב") להוציא שומה לעמותת י.ע.ל.- אסף הרופא (להלן: "המערערת") לשנות המס 2009-2013 מחשש להתיישנות, מכוח הסמכות המסורה לבית המשפט בסעיף 64(ג) לחוק מס ערך מוסף התשל...
♦ המערערת בע"א 9453/10, חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (להלן: "ישראייר"), הינה חברת תעופה פרטית הפועלת בארץ ובחו"ל. ישראייר נרשמה במע"מ אילת כעוסקת בחודש יוני 2003 ואף מינתה נציג מטעמה, כנדרש בתקנה 1(ד) לתקנות...
♦ ערעור על החלטת מנהל מע"מ חדרה (להלן: "המשיב") על דחיית השגות המערערת על שומות עסקאות שהוצאו לה לתקופה שמיום 01.01.2007 ועד ליום 30.06.2010. המחלוקת שעמדה להכרעה במסגרת הערעור, הייתה – האם חברת מסיקה חסון מסחר בע"מ...
♦ זאב ויפה גפן (להלן: "העוררים") נישאו בשנת 1972 ובשנת 1979 רכשו מבנה מסחרי בתל אביב. הנכס נרשם על שמם בחלקים שווים והושכר לדיירים. בנובמבר 2007 מכרו העוררים את הנכס, והעסקה דווחה לרשויות המס בינואר 2008. הדיווח כלל את שמות העוררים...
♦ המערערת, קבוצת חברות שמעוני בע"מ (להלן: "החברה"), הגישה השגה על שומות שהוציא לה פקיד השומה לשנות המס 2005-2003. ביום 26.2.2009 חתמו הצדדים על הסכם שומה. בהסכם הועלו סוגיות שונות שלגביהן הגיעו הצדדים להסכמה. סעיף 8 להסכם,...
♦ עניין בערעור שהגישו פלוני א' ופלוני ב' המנהלים קונדיטוריה (להלן: "המערערים"), על שומות שהוציא להם פקיד שומה (להלן: "המשיב"), לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), ביחס...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.