העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 25.10.2020

תסדיר: 2020-10-25

פסיקה

 ♦ עניין בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' הש' דוד מינץ)  בו נדחה ערעורם של בני הזוג קינג (להלן: "המערערים") על שומות שהוציא להם פקיד השומה ירושלים (להלן: "המשיב") לפי מיטב השפיטה לשנות המס 2007...
 ♦ השאלה בפס"ד זה היא: האם יש לראות את המערער (המשיב בערעור שכנגד) כ"תושב ישראל" כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה. ♦ בימ"ש קמא (מחוזי ת"א- כב' הש' י. אטדגי) קבע , לאחר שבחן את העובדות והראיות שהובאו בפניו, כי...
 ♦ המערערים הינם הבעלים של מבנה באזור התעשייה בנתניה, אשר עד לשנת 1998 שימש אותם כמקום מושבה של חברה בבעלותם העוסקת בתחום הייבוא, מכירה והתקנה של ציוד לבריכות שחייה. בשנת 1998 הועתקה פעילות החברה לאזור התעשייה בעמק חפר ולמן מועד זה הושכר...
♦ המערערים ייסדו בשנת 1987 חברה ישראלית בשם ATX יצוא בע"מ (להלן: "החברה הישראלית"), שעסקה במסחר בטקסטיל. בשנת 1990 ייסדו המערערים חברה זרה באיי הבהאמס, בשםA.T.X. LTD. (להלן: "החברה הזרה"). "חלוקת העבודה" בין...
♦ ערר על החלטת המשיב לדחות את השגת העוררת על מס הרכישה שהושת עליה ברכישת מקבצי דיור ובהם 362 יחידות דיור המצויים בכרמיאל.   הדיון בערר מתמקד בשתי שאלות:   ♦ האחת האם מס הרכישה ברכישת מקבץ דיור יחושב כרכישת נכס מקרקעין שלם או...
  ♦ בפברואר 1991 רכש מר יונתן מיניס (להלן: "העורר") זכויות במקרקעין הנמצאים בחדרה (להלן: "הנכס"). העורר לא דיווח על עסקת הרכישה במועד. בדצמבר 1996 מכר העורר את זכויותיו בבית אשר נבנה על ידו על הנכס. בין הצדדים לעסקה...
♦ המערער ובת זוגו גב' סלין הרשקו מחזיקים כל אחד 50% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת מ.צ. הרשקו השקעות בע"מ (להלן:"החברה"). עד לשנת המס 2006 הייתה לחברה פעילות עסקית והיא פעלה כחברה בע"מ. החל משנת המס 2007 החברה הינה חברת...
♦ עניין בערעור על החלטת פקיד שומה חדרה (להלן: "המשיב") שדחה את השגת הזוג בן נתן (להלן: "המערערים") וקבע, כי הכנסותיה של המערערת מעבודתה כשכירה, לא ייהנו מפטור הניתן להכנסותיו של נכה על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה [...
♦ חברת תכשיטי ג'י בי בע"מ (להלן: "החברה") היא חברה משפחתית העוסקת בייבוא ושיווק תכשיטי יוקרה, ובבעלותם של שני אחים: ניסים ואלון יונוסוף המחזיקים המניותיה באופן שווה (להלן כולם ביחד: "הנישומים"). פקיד שומה ירושלים (...
♦ המערערת היא חברה בבעלותו ובניהולו של עזרא בר נתן (להלן: "בר נתן"). המערערת עוסקת בתחום תיווך נדל"ן (להלן גם: "החברה"). לטענתו, בר נתן נפל קרבן לסחטנות באיומים ע"י מי שהיה העובד היחיד בחברה שלו, ובהמשך גם קשור...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.