העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 06.12.2019

תסדיר: 2019-12-06

פסיקה

♦ שני ערעורים של אב ובנו (להלן: "המערערים") על שומות בצו שהוציא פקיד השומה כפר סבא (להלן: "המשיב") לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: הפקודה"). ערעור אחד, של האב עזמי מתייחס לשומות...
♦ המשיבה, חברת דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ (להלן: "המשיבה" או "דגון"), חכרה מקרקעין מהמדינה, ובתום תקופת החכירה, קיבלה מהמדינה סכום של 26,372,782 ש"ח כפיצוי על המחוברים לקרקע (הממגורות) שנותרו על הקרקע בתום תקופת...
♦ אברהם קמחי (להלן: "המערער") היה בעלים של חלקים במגרש והוקצו לו זכויות בניה של 3.68 יחידות דיור מתוך סך זכויות הבנייה במגרש. במהלך השנים 1989-1999 התקשרו יתר הבעלים במשותף של המקרקעין בהסכמי קומבינציה עם חברת גאון-חברה לבניין...
 ♦  המערער הגיש את דו"ח 2006 למשיב ביום 27.12.2007 לפיכך, המועד האחרון להוצאת שומה, לפי מיטב השפיטה, הינו עד 31.12.2010, דהיינו שלוש שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדו"ח. המערער טוען שהשומה הוצאה לו לאחר המועד האמור ולכן היא...
 ♦ עניין בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' הש' דוד מינץ)  בו נדחה ערעורם של בני הזוג קינג (להלן: "המערערים") על שומות שהוציא להם פקיד השומה ירושלים (להלן: "המשיב") לפי מיטב השפיטה לשנות המס 2007...
 ♦ השאלה בפס"ד זה היא: האם יש לראות את המערער (המשיב בערעור שכנגד) כ"תושב ישראל" כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה. ♦ בימ"ש קמא (מחוזי ת"א- כב' הש' י. אטדגי) קבע , לאחר שבחן את העובדות והראיות שהובאו בפניו, כי...
 ♦ המערערים הינם הבעלים של מבנה באזור התעשייה בנתניה, אשר עד לשנת 1998 שימש אותם כמקום מושבה של חברה בבעלותם העוסקת בתחום הייבוא, מכירה והתקנה של ציוד לבריכות שחייה. בשנת 1998 הועתקה פעילות החברה לאזור התעשייה בעמק חפר ולמן מועד זה הושכר...
♦ המערערים ייסדו בשנת 1987 חברה ישראלית בשם ATX יצוא בע"מ (להלן: "החברה הישראלית"), שעסקה במסחר בטקסטיל. בשנת 1990 ייסדו המערערים חברה זרה באיי הבהאמס, בשםA.T.X. LTD. (להלן: "החברה הזרה"). "חלוקת העבודה" בין...
♦ ערר על החלטת המשיב לדחות את השגת העוררת על מס הרכישה שהושת עליה ברכישת מקבצי דיור ובהם 362 יחידות דיור המצויים בכרמיאל.   הדיון בערר מתמקד בשתי שאלות:   ♦ האחת האם מס הרכישה ברכישת מקבץ דיור יחושב כרכישת נכס מקרקעין שלם או...
  ♦ בפברואר 1991 רכש מר יונתן מיניס (להלן: "העורר") זכויות במקרקעין הנמצאים בחדרה (להלן: "הנכס"). העורר לא דיווח על עסקת הרכישה במועד. בדצמבר 1996 מכר העורר את זכויותיו בבית אשר נבנה על ידו על הנכס. בין הצדדים לעסקה...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.