העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 17.02.2020

תסדיר: 2020-02-17

פסיקה

   ♦ אילנה דמארי (להלן: "המערערת") עבדה כמנהלת מדור בקרת חשבונות רפואיים בקופת חולים "מכבי שירותי בריאות" (להלן: "מכבי"). ביום 12.11.09 הרשיע ביהמ"ש השלום את המערערת ואת משה...
 ♦ השאלה הנשאלת בבקשה במסגרת ערעור זה הינה: האם חל ס' 42א לפקודת הראיות (תשל"א- 1971) (להלן: "פקודת הראיות") הקובע כי הממצאים ומסקנות של כתב אישום בו הורשע אדם במשפט פלילי, יהיו קבילים כראיה לכאורה במשפט אזרחי נגדו,...
♦ העוררים הינם בעלי מספר דירות שהינן בגדר "דירות מגורים מזכות" כמשמעות בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק"). על הדירות כאמור חלות הוראות תמ"א 38/2. במהלך שנת 2012, בתקופת חלותו...
   ♦  השאלה שנשאלה בערעור זה הינה: האם ניתן לייחס "מוניטין" למפיץ של מוצר כאשר מדובר ב"מוצר חסר ייחוד".  ♦ המערערת חברת ברק (להלן: "ברק") עסקה כסוכנות להפצת גז בשביל חברת פזגז (...
  ♦ מר יוסף וינשטוק (להלן: "המערער") שימש כמנהלה הכללי של "שומרה חברה לביטוח בע"מ" (להלן: "שומרה") החל משנת 2002. ביום 9.8.2007 נכרת "הסכם מכר של מניות" בין סיני החזקות ביטוח (1993) בע...
  ♦ ביהמ"ש דן בשאלת סיווג ומיסוי פעילות "פורום מנהלי כספים" כ"ארגון מקצועי" או כחברה פרטית. ♦ המערערת טענה, כי היא סווגה על ידי המשיב כארגון מקצועי ונהגה בהתאם לסיווג זה במשך שנים וכי היא עומדת...
 ♦  ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 20.2.2013 בתיק ע"מ 26356-10-10 שניתן על ידי כב' השופט מ' אלטוביהבמסגרתו נדחה ערעור של חברת כלל (להלן:"המערערת") על שומות שקבע המשיב לשנות המס ...
♦ ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה מיום 18.7.13 בע"מ 38792-01-10 שניתן על ידי כבוד סגנית הנשיא ש' וסרקרוג, יצחק זילברמן ויצחק פלומין הם שני שותפים עסקיים שייסדו בשנת 1984 את חברת זילברמן-פלומין 84 בע"מ (להלן: "החברה...
♦ השאלה הנשאלת בערר זה הינה: האם רכישת מקרקעין מלפני תחולת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין" או "החוק"), חייבת במס רכישה לפי ס' 9 לחוק גם במקום שאיננה מוגשת לרישום אצל רשם המקרקעין....
 ♦המשיב הגיש השגות על כמה משומות המס שנקבעו לו לשנים 2002-2000. ההשגות נדחו על-ידי פקיד השומה, המערער, בצווים שהוצאו לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה. המשיב הגיש ערעור על צווים אלה לביהמ"ש המחוזי .במסגרת הערעור הוא הגיש בקשה לקבל את...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.