העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 29.06.2022

תסדיר: 2022-06-29

מיסוי מקרקעין

חשודים עם עורך דינם במרמת מיסוי מקרקעין

ביום 16.3.16 שיחרר בימ"ש השלום בת"א תחת מגבלות  שלושה חשודים, ביניהם עורך דין בתחום המקרקעין, בחשד כי זייפו מסמך במטרה להתחמק מתשלום מס רכישה כחוק בגין רכישת נכס בתל אביב. השלושה נחקרו על ידי פקיד שומה חקירות תל אביב. (ביהמ"ש קבע צו איסור פרסום על שמות החשודים עד לתאריך ה- 6.3.16).

שאלת הכבדת נטל המס עקב ביטול חוק התיאומים

♦ ביום 10.2.02 רכשה העוררת, חברת בית מתושלח בע"מ, נכס מקרקעין. לאחר רכישת הנכס, ובהתאם לסעיף 3 בחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), ניכה פקיד השומה מהכנסתה החייבת של העוררת פחת נומינלי בתוספת פחת המחושב לפי שיעור עליית המדד כשהוא מוכפל בשיעור הפחת המותר בניכוי. החל מתחילת שנת 2008 בוטל חוק התיאומים, ולפיכך העוררת אינה זכאית עוד לנכות מהכנסתה החייבת בתשלום מס הכנסה ב"פחת מתואם", אלא פחת נומינלי בלבד. ביום 29.12.11 מכרה העוררת את נכס המקרקעין.

הצעת חוק מיסוי מקרקעין: פטור ממס שבח אינפלציוני החל מ- 1.1.2014

♦ביום 29.7.15 הונחה על שולחן הכנסת על ידי ח"כ משה גפני ואורי מקלב-

מינויים חדשים במשרדי מיסוי מקרקעין

מנהל רשות המסים, עו"ד ורו"ח משה אשר הודיע ביום 22.7.15 על מינוי שני מנהלים חדשים במשרד

הוצ' משפטיות לרישום זכויות אינן חלק מ"התמורה" למס רכישה

  ביום 5.3.12 נחתם הסכם מכר בין חברת "יחד הבונים ייזום ובניה בע"מ" (להלן: "עוררת 1") לבין מר משה חן ומר משה יצחק (להלן: "עורר 2" ו-"עורר 3" בהתאמה וביחד: "העוררים") לרכישת דירת מגורים העתידה להיבנות על-ידי עוררת 1. התמורה הנקובה בהסכם כאמור הייתה סך של 2,000,000 ש"ח.

מס רכישה בעסקה מלפני חוק מסמ"ק

♦ השאלה הנשאלת בערר זה הינה: האם רכישת מקרקעין מלפני תחולת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין" או "החוק"), חייבת במס רכישה לפי ס' 9 לחוק גם במקום שאיננה מוגשת לרישום אצל רשם המקרקעין.
 
 ♦קודם לחקיקת חוק מיסוי מקרקעין הדינים החלים קבעו שברישום מקרקעין אצל הרשם משלם הקונה/הרושם אגרה לפי שווי המקרקעין, כפי שייקבע רשם המקרקעין.
 
&nbs

פעילות פרטית, עסקית והתחום האפור שביניהן

♦ ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה מיום 18.7.13 בע"מ 38792-01-10 שניתן על ידי כבוד סגנית הנשיא ש' וסרקרוג, יצחק זילברמן ויצחק פלומין הם שני שותפים עסקיים שייסדו בשנת 1984 את חברת זילברמן-פלומין 84 בע"מ (להלן: "החברה"). השניים היו בעלי המניות היחידים בחברה בשיעורים זהים, וכן מנהליה. החל משנת 2001 חדלה החברה מלעסוק בבנייה ומכירה של דירות ואף לא היו לה דירות במלאי. מאז אותה עת הצהירה החברה על הפסדים. חברה אחרת בבעלותם, חברת פלומין בע"מ (להלן: "החברה השנייה"), הייתה הבעלים של מחצית מהזכויות במגרש מקרקעין בחיפה.

קביעת השווי האמיתי לצורך מס רכישה במקום התמורה החוזית

חברת צמנטכל בע"מ (להלן: "צמנטכל") חכרה מעיריית חיפה זכויות במקרקעין המצויים במרכז הכרמל בחיפה, בסמוך לאולם האודיטוריום. על המקרקעין האמורים הקימה צמנטכל מבנה מסחרי הכולל שתי קומות מסחר וחניון. צמנטכל נקלעה לחובות וביום 1.11.2004 הורה ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב על פירוקה. ביום 8.3.2012 התקשרה חברת חייל השקעות ונכסים בע"מ (להלן: "העוררת") עם המפרק בהסכם לרכישת הזכויות במרכז המסחרי.

חזקת התא המשפחתי – כבר לא חזקה חלוטה

♦ חזקת התא המשפחתי (להלן: "החזקה") הינה חזקה הקובעת פיקציה לצורך דיני המס (ובמקומות נוספים), לפיה יש לראות בבני זוג ובילדיהם עד גיל 18 כאחד לעניין פטורים והנחות ממס.
בבסיס החזקה עומדות שתי מטרות עיקריות:
האחת - שלילית: מניעת תכנוני מס בלתי לגיטימיים לפיהם יירשמו דירות על שם בני הזוג והילדים במטרה להערים על רשויות המס.
השנייה – חיובית: מתן הקלה במס ליחידה משפחתית אחת, כשלעניין זה די בפטור או הנחת מס אחת כדי להגשים את צורכי התא המשפחתי.
שנ

העליון: חזקת התא המשפחתי במיסוי מקרקעין ניתנת לסתירה

♦ ביהמ"ש העליון בחן את השאלה, האם יש להחיל את ה"פיקציה" המשפטית הקבועה בסעיף 49(ב) לחוק, לפיה רואים בני זוג כ"מוכר אחד" לצורך פטור ממס שבח, גם על בני זוג שערכו הסכם יחסי ממון, שבמסגרתו שמרו על הפרדה רכושית ביחס לנכסיהם לפני הנישואין.
מדובר בזוג נשוי אשר לשניהם דירות מלפני הנישואים ובהסכם ממון, שנעשה מספר שנים לאחר נישואיהם, קבעו שכל אחת מהדירות תישאר בבעלותו של הבעלים הקודם שלה.
 
♦ במהלך הנישואים מכרה האישה את דירתה (להלן: "דירת האישה") בפטור לפי סעיף 49ב

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן