העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 29.06.2022

תסדיר: 2022-06-29

הסכם פשרה

תקבול בגין "אי תחרות" בעקבות פשרה מהווה הכנסה פירותית

♦ המחלוקת בערעור נסבה על שאלת סיווגו של תקבול שקיבל המערער במסגרת הסכם פשרה שהושג בינו לבין חברת מריל לינץ' ארה"ב - מעבידתו בעבר (להלן: "החברה" או "מריל לינץ'").

מועד יצירת רווח הון בשל ביטול התחייבות הינו עת המחילה

® רקע עובדתי: בשנת 1998 התקשרה המערערת (חב' לוקסמבורג פמול בע"מ)  עם חב' "דאו" בעסקה משולשת לפיה המערערת שפיתחה חומר כימי המכונהS

הסכם פשרה במסגרת תביעה לא קובע את גובה ההכנסה

♦ בין השנים 1999-2008 עבד המערער כשכיר בקופת חולים "מכבי שרותי בריאות" (להלן: "מכבי"). ביום 25.12.2008 הוגש כתב אישום (ת"פ 10716/08) נגד המערער וכנגד הגב' אילנה דמארי עובדת נוספת במכבי (להלן: "גב' דמארי"), בו הואשמו השניים בגניבה ממעביד. בהסדר טיעון שנכרת עמם הודו המערער וגב' דמארי במיוחס להם בכתב אישום מתוקן לפיו גנבו סך של 2,397,840 ש"ח. בסמוך הגישה מכבי תביעה (ת"א 2355/08) בה תבעה לחייב את המערער וגב' דמארי להשיב לה את כספי הגניבה בסך 2,397,840 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית והוצאות.

ויתור על זכות חוזית מכוח הסכם פשרה מהווה מכר וחייב במע"מ

♦ ביום 10.10.2010 נכרת הסכם פשרה בין המערערת לבין מנוף חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ (להלן: "מנוף" או "ידידים").

התייחסות בית המשפט לפערי שומות בין שלב א' לשלב ב'

 ♦  ביום 8.9.11, בפרשת מוחמד עותמאן (עמ (חיפה) 8602-12/08, מוחמד עותמאן נ' פקיד שומה חיפה), התייחס בית המשפט לסוגיה המתרחשת (לצערנו) בהליכי השומה והביקורת של רשות המיסים. עסקינן במקרים בהם בדיוני שומות הנערכים במשרדי פ"ש בשלב א', מוצעת לנישום הצעת פשרה להסכם שומות בשלב א' אשר נמוכה משמעותית מהשומה שמוצאת אח"כ, אם לא מגיעים להסכמות, בשומה המוצעת על-ידי פ"ש בשלב ב'.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן