העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 20.01.2021

תסדיר: 2021-01-20

מס ערך מוסף

שלילת מע"מ בשיעור אפס בשל סיווג "ההנאה" מהשירות

♦ המערערת עסקה בגיוס צעירים ישראליים המעוניינים לשמש מדריכים ואנשי צוות במחנות קיץ בארה"ב.

ענישת יתר או תוצאה מתבקשת?

♦ בחודש ינואר 2013 ניתן פסק הדין, בבית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט רון סוקול), בערעור מס 11173-06-10 (יעקב פאר

נטל הראיה (והשכנוע) במבחן השכל הישר

♦ נטל הראיה בערעורי המס מוטל על המשיב (פקיד השומה, מנהל מיסוי מקרקעין או מנהל מע"מ) בשני מקרים:1. כאשר המערער ניהל פנקסי חשבונות קבילים, והמחלוקת נוגעת לנושאי הרישום בספרי החשבונות (להבדיל מסוגיות לבר-פנקסיות). 2. כאשר המשיב נסמך על טעות העסקה המלאכותית (לפי סעיף 86 לפקודת מס הכנסה, או לפי הסעיפים המקבילים לסעיף זה בחוקי המס האחרים).

קנס פסילת ספרים - סעיף 95 לחוק מס ערך מוסף

מחבר: 

יוסי חמצני, עו"ד

 
עו"ד יוסי חמצני.
 
בעבר  נמנה בצוות עיתון מס פקס ובאותה מסגרת פרסם חומר בעיתון 
קנס פסילת ספרים - סעיף 95 לחוק מס ערך מוסף/
אחת הסנקציות החריפות בדין לגבי אי ניהול ספרים או ניהולם בסטייה מהותית, הינה קנס על פי סעיף 95 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 (להלן: "החוק").
זהו קנס בשיעור של עד 1%

המועד לחיוב במע"מ על עסקאות פינוי בינוי

בשלהי שנת 1998 פרסם מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "המנהל"), ביחד עם עיריית ת"א-יפו, מכרז פומבי לביצוע פרויקט פינוי ובינוי במתחם המכונה "שכונת הארגזים". החברות "פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ " ו"אביוד חברה לבנין ועבודות עפר בע"מ" (להלן: "המערערות"), אשר זכו במכרז, הגישו לרשויות המס הצהרה אודות רכישת הזכויות במקרקעין שבמתחם, בה נקבו בסכום ששולם על ידן במזומן למנהל כשווי העסקה לצרכי מס.

דיונים סוערים בועדת הכספים בחוק מע"מ אפס על דירות

♦ כפי שניתן לעקוב בכלי התקשורת, נמשכים הדיונים הסוערים בועדת הכספים בהצעת חוק מע"מ אפס על דירות, לקראת הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. הוועדה דנה בעשרות מתוך אלפי ההסתייגויות שהגישו חברי האופוזיציה להצעת החוק.

חשש מפני התיישנות שומות הביא למניעת עיכוב ביצוע בערעור מס

עניין לנו בהחלטה על בקשה מטעם מנהל מע"מ רמלה (להלן: "המשיב") להוציא שומה לעמותת י.ע.ל.- אסף הרופא (להלן: "המערערת") לשנות המס 2009-2013 מחשש להתיישנות, מכוח הסמכות המסורה לבית המשפט בסעיף 64(ג) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975 (להלן: "החוק").
 
המשיב החליט לשנות את סיווגה של המערערת מ-"מלכ"ר" ל-"עוסק".

עסקה חייבת במע"מ על אף הטענה שאינה חלק ממהלך עסקו של העוסק

ערעור על החלטת מנהל מע"מ חדרה (להלן: "המשיב") על דחיית השגות המערערת על שומות עסקאות שהוצאו לה לתקופה שמיום 01.01.2007 ועד ליום 30.06.2010. המחלוקת שעמדה להכרעה במסגרת הערעור, הייתה – האם חברת מסיקה חסון מסחר בע"מ (להלן: "המערערת") חייבת בתשלום מס בעקבות עסקאות למכירת מגרשים באזור חדרה.
 
המערערת היא חברה בע"מ שעיקר עיסוקה במסחר במוצרי קרמיקה ואינסטלציה.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן