העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 10.07.2020

תסדיר: 2020-07-10

נטל הראיה

נטל הראיה (והשכנוע) במבחן השכל הישר

♦ נטל הראיה בערעורי המס מוטל על המשיב (פקיד השומה, מנהל מיסוי מקרקעין או מנהל מע"מ) בשני מקרים:1. כאשר המערער ניהל פנקסי חשבונות קבילים, והמחלוקת נוגעת לנושאי הרישום בספרי החשבונות (להבדיל מסוגיות לבר-פנקסיות). 2. כאשר המשיב נסמך על טעות העסקה המלאכותית (לפי סעיף 86 לפקודת מס הכנסה, או לפי הסעיפים המקבילים לסעיף זה בחוקי המס האחרים).

נטל הראיה מול חובת ההצדקה בטענות נגד סבירות שומה

יעקב בן הרוש (להלן: "המערער") הינו קבלן שיפוצים שדרש בדוחות הכספיים לשנים 2006 ו-2007 הוצאות בגין עבודות חוץ שבוצעו על ידי קבלני משנה למיניהם שעבדו עבורו. המערער נחקר בחשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות ולא הוכיח כי אכן בוצעה עבודה על ידי מספר קבלני משנה. לאור זאת, פסל פקיד שומה ירושלים 3 (להלן: "המשיב") את ספרי המערער לשנת 2006. באופן דומה, לא הוכיח המערער את התשלומים הנטענים לקבלני משנה בשנת 2007 ופסל את ספריו גם לשנה זו. אך לאחר דיון שקיימו הצדדים, חזר בו המשיב מפסילת הספרים לשנת 2007.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן