העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 21.04.2021

תסדיר: 2021-04-21

פסילת ספרים

דחיית ערעורי מס לאחר הודאה בהסדר טיעון פלילי

♦ נושא הערעור הינו: החלטת המשיב - פקיד השומה, לפסול את ספרי המערערת לשנים 2006-2008, על השומות שהוציא למערערת, לפי מיטב השפיטה, בגין אותן שנות מס ועל החלטתו להטיל עליה  קנס גרעון.

קנס פסילת ספרים - סעיף 95 לחוק מס ערך מוסף

מחבר: 

יוסי חמצני, עו"ד

 
עו"ד יוסי חמצני.
 
בעבר  נמנה בצוות עיתון מס פקס ובאותה מסגרת פרסם חומר בעיתון 
קנס פסילת ספרים - סעיף 95 לחוק מס ערך מוסף/
אחת הסנקציות החריפות בדין לגבי אי ניהול ספרים או ניהולם בסטייה מהותית, הינה קנס על פי סעיף 95 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 (להלן: "החוק").
זהו קנס בשיעור של עד 1%

הזכות לערעור על "פסילת ספרים מושהית"

מדובר בבקשה לסילוק על הסף של ערעורו של מר ג'מאל אבו אלעסל (להלן: "המערער") אשר הגיש ערעור ביחס להחלטת פקיד שומה עפולה (להלן: "המשיב") בדבר "אזהרה לאחר אי רישום תקבול". במסגרת החלטה זו, החליט המשיב בדבר פסילה מושהית של פנקסי המערער למשך 12 חודשים, תוך שהובהר למערער כי "אם במהלך תקופה זו, לא יימצא בעסקתך אי-רישום תקבול נוסף - לא ייפסלו פנקסיך בגין ביקורת זו".

נטל הראיה מול חובת ההצדקה בטענות נגד סבירות שומה

יעקב בן הרוש (להלן: "המערער") הינו קבלן שיפוצים שדרש בדוחות הכספיים לשנים 2006 ו-2007 הוצאות בגין עבודות חוץ שבוצעו על ידי קבלני משנה למיניהם שעבדו עבורו. המערער נחקר בחשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות ולא הוכיח כי אכן בוצעה עבודה על ידי מספר קבלני משנה. לאור זאת, פסל פקיד שומה ירושלים 3 (להלן: "המשיב") את ספרי המערער לשנת 2006. באופן דומה, לא הוכיח המערער את התשלומים הנטענים לקבלני משנה בשנת 2007 ופסל את ספריו גם לשנה זו. אך לאחר דיון שקיימו הצדדים, חזר בו המשיב מפסילת הספרים לשנת 2007.

אישור שומה למיטב שפיטה לירקן בשוק שהגיש דוחות כוזבים

♦ מר אבראהים סיאם (להלן: "המערער") הינו בעלים של עסק לממכר פירות וירקות בשוק "מחנה יהודה" בירושלים. בביקורת שערך פקיד שומה ירושלים (להלן: "המשיב") בספרי המערער התברר כי בשנים 2005-2009 הוא הגיש דוחות כוזבים ולא דיווח על מלוא הכנסותיו מהעסק. בדיקות תיעוד חוץ של המערער ובדיקות צולבות מול ספקיו העלו, כי הוא העלים הכנסות בסכומים ניכרים וספריו לשנים אלו נפסלו.

עריכת שומה לירקן בשוק מחנה יהודה על סמך תדריך כלכלי

♦ המערער הינו בעלים של עסק לממכר פירות וירקות בשוק "מחנה יהודה" (להלן: "העסק"). ממצאי מחלקת חקירות במס הכנסה העלו, כי המערער קונה ומוכר סחורה מבלי שהוא מדווח על כך באופן מלא. המערער הודה בחקירתו בפני פקיד שומה באי ניהול פנקסי חשבונות כדין והוא לא המציא ספרים. ממצאי מחלקת החקירות גם העלו, כי קיימים סכומי קניות שלא נכללו בדוחות שהגיש המערער. לפי הדוחות שהוגשו עלה, כי אחוז הקניות של עסקו של המערער מהווה כ-55% מהפדיון בממוצע והרווח הגולמי של העסק היה 44% בשנת המס 2007, 48% בשנת המס 2008 ו-10% בשנת המס 2009.

התרת ניכוי הוצאות במס הכנסה מאחר שנקבע שהחשבוניות כדין

 ערעור על שומה שהוציא המשיב לחברת פרופאל בע"מ (להלן: "המערערת"), לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה, שעיקרה אי התרת קניות, בהתבסס על ממצאי מס ערך מוסף, בטענה שניכוי התשומות נעשה על בסיס חשבוניות שהוצאו למערערת שלא כדין.

פקיד השומה אינו רשאי להוציא שומה מוגזמת גם כשהספרים פסולים

 ♦ המערערת עוסקת בענף הנעליים ובכלל זה עיצוב, ייצור ושיווק נעליים. עיקר ייצור הנעליים, נעשה עבור המערערת על ידי קבלני משנה ויצרנים הממוקמים בחברון. על פי גרסת המערערת, את מרבית חומרי הגלם לייצור הנעליים רכשה מספקים בישראל ומחו"ל, וסיפקה אותם לקבלנים לייצור נעליים (להלן: "היצרנים").

משיכות אישיות של בעל שליטה ובת זוגו בסכום העלמת הכנסות

♦ המערערת, חברת אשבל טכנולוגיות בע"מ, הינה חברה שהתאגדה בשנת 1986. החברה פועלת בירושלים ויש לה סניף גם בראש העין.  החברה העוסקת בפיתוח ושיווק תוכנת ניהול עסקים "פריוריטי". לחברה היו בארץ 12 שותפים עסקיים, שכל עיסוקם הוא במכירת התוכנה ובמתן השירות לה. שותפים אלה מעסיקים כ-300 עובדים.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן