העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 29.11.2020

תסדיר: 2020-11-29

עיכוב ביצוע

'תחת מחאה' – עיכוב ביצוע על גבייה מכוח סעיף 106 לחוק מע"מ

♦ סעיף 106 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק") שכותרתו – "גביית חוב מצד שלישי", מאפשר למנהל מע"מ (להלן: "המנהל"), בהתקיים תנאים מסוימים, לגבות חוב מס סופי של אדם ממי שאינו החייב. 'חוב מס סופי', על-פי לשון החוק, הוא חוב מס חלוט, שניתן לגבותו באמצעות פקודת המסים (גבייה).

חשש מפני התיישנות שומות הביא למניעת עיכוב ביצוע בערעור מס

עניין לנו בהחלטה על בקשה מטעם מנהל מע"מ רמלה (להלן: "המשיב") להוציא שומה לעמותת י.ע.ל.- אסף הרופא (להלן: "המערערת") לשנות המס 2009-2013 מחשש להתיישנות, מכוח הסמכות המסורה לבית המשפט בסעיף 64(ג) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975 (להלן: "החוק").
 
המשיב החליט לשנות את סיווגה של המערערת מ-"מלכ"ר" ל-"עוסק".

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן