העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 29.11.2020

תסדיר: 2020-11-29

סעיף 106

'תחת מחאה' – עיכוב ביצוע על גבייה מכוח סעיף 106 לחוק מע"מ

♦ סעיף 106 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק") שכותרתו – "גביית חוב מצד שלישי", מאפשר למנהל מע"מ (להלן: "המנהל"), בהתקיים תנאים מסוימים, לגבות חוב מס סופי של אדם ממי שאינו החייב. 'חוב מס סופי', על-פי לשון החוק, הוא חוב מס חלוט, שניתן לגבותו באמצעות פקודת המסים (גבייה).

העליון: רשות המסים אינה רשאית לבצע הרמת מסך בעצמה !

♦ רע"א 3542/10 – עניין זיתון. מורכב משלוש חברות: חברת בית הבד המודרני לייצור שמן זית טבעי בע"מ (להלן: "בית הבד"); חברת בית הבד באסם (להלן: "באסם"); חברת זייתון תעשיות בע"מ (להלן: "זייתון"). הרשות פנתה אל זייתון בדרישה לתשלום חוב סופי וחלוט בסך שנזקף לחובתה של בית הבד בשנת 2000 (להלן: "החוב"). בדרישה נטען, כי שלוש החברות מהוות אישיות משפטית אחת אשר החליפה את כסותה, שמה ומספרה הרשמי, על מנת לחמוק מפירעון החוב הנזקף לחובתה.

החייב העביר את נכסיו - ומקבלם ישא בחוב מס ערך מוסף

 
♦ ערעור שהגישה חברת ג.נ.י רוני בע"מ (להלן: "המערערת") על ההחלטה להפעיל כלפיה את הסמכות לפי סעיף 106(ב) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו–1975 (להלן: "החוק") מכוחו ניתן, בתנאים מסוימים, לגבות חוב מע"מ ממי שהועברו אליו נכסים של החייב במס.
 
♦ המערערת שכרה אולם אירועים אותו הפעילה לפני כן חברת נרדיה (להלן:"

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן