העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 20.10.2020

תסדיר: 2020-10-20

מס תשומות

ניכוי מס תשומות בידי "חברת השקעות"

 המערערת היא חברה שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. סך המאזן המאוחד של המערערת לסוף שנת 2011 היה כ- 432 מיליון ש"ח (ומתוך זה, הון בסך של כ- 161 מיליון ש"ח). המשיב בהליך זה הוא מנהל מס ערך מוסף גוש דן. בערעור זה עולה סוגיית ניכוי מס תשומות בידי "חברת השקעות".

ענישת יתר או תוצאה מתבקשת?

♦ בחודש ינואר 2013 ניתן פסק הדין, בבית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט רון סוקול), בערעור מס 11173-06-10 (יעקב פאר

אי התרת ניכוי מס תשומות בגין רכישת רכבים פרטיים

♦ חברת מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע"מ (להלן: "המערערת") הינה חברה העוסקת במתן שירותי שמירה, אבטחה וניקיון אשר במסגרת הסכם עם המדינה, התחייבה לספק שירותי אבטחה צמודה לשרים בממשלה. על פי ההסכם בין הצדדים, נדרשה המערערת לספק ציוד מסוים ע"פ מפרט טכני, ובכללם זה, כ-70 רכבים פרטיים. החברה שכרה את הרכבים מחברות השכרה והעמידה אותם, בליווי נהגים מטעמה, לפקודת קציני הביטחון במשרדי הממשלה שהפעילו את הרכבים במשימות שונות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. המערערת ביקשה לקזז את מס התשומות המופיע בחשבוניות נשוא ההשכרה.

לא ניתן לנכות מס תשומות בגין שכירת רכבים

   חברת "אינפו-סיסטמס בע"מ" (להלן: "המערערת") הינה חברה המתעסקת בספירת מלאים במחסני לקוחותיה. המערערת שכרה במהלך השנים 2008-2011 רכבים פרטיים וניכתה מס תשומות (בשיעור מלא) בגין שכירתם.

הכרה בתשומות על אף שלכאורה מדובר בחשבוניות פיקטיביות

  ערעור על החלטת המשיב הדוחה השגה שהגישה המערערת על שומות תשומות שהוצאה ע"י המשיב לפי סעיף 77 לחוק מע"מ. השומה עמדה על סך 137,948 ₪ (קרן) בתוספת קנסות ריבית והפרשי הצמדה.
 
המערערת הינה חברה העוסקת במתן שירותי ניקיון, ומנוהלת ע"י מר אבישי מזרחי (להלן: "מזרחי") ובעיקר בהספקת עובדי ניקיון למסעדות ואולמות אירועים.

ניכוי מס תשומות – ביטול זיכוי ודרישות הדין

♦ המשיבה 1 היא חברה בע"מ העוסקת בסחר מתכות והמשיב 2 הוא מנהלה. כתב האישום ייחס למשיבים עבירה לפי סעיף 117(ב)(5) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ"), בשל ניכוי מס תשומות מבלי שיש לגביו מסמך, כנדרש בהוראת סעיף 38 לחוק מע"מ, ובכוונה להתחמק מתשלום מס. על פי הנטען הגישה המשיבה 1 באמצעות המשיב 2, דו"חות תקופתיים על עסקאות בסכום כולל של למעלה מ- 18 מיליון ₪, וקיזזה בדו"חות אלה מס תשומות בסכום כולל של 3,142,340 ₪, על יסוד 51 חשבוניות מס פיקטיביות של שתי חברות.

חשבוניות פיקטיביות – מוציא ומקבל

♦ העובדות: הנאשם 1 היה מנהל של אטליז. הנאשם 2 לא היה רשום כעוסק במע"מ ולא היה רשאי להוציא חשבוניות מס. בשנים 2003-2004 נמצא כי הנאשם 2 הוציא מסמכים הנחזים להיות חשבוניות מס על שם א.י. אלבקר בע"מ שיווק בשר ומסר אותן לנאשם, מבלי שהתבצעה כל עסקה בין שני הצדדים. מנגד, הנאשם ביצע 127 פעולות של ניכוי מס תשומות על סמך החש' הפיקטיביות. סך החש' הוא כ-14,500,000 ₪ ומתוכו מע"מ בסך 2,209,313 ₪.

ניכוי מס תשומות בעת רכישת דירה

♦ המשיב סירב להתיר למערערת ניכוי מס תשומות בגין רכישת דירה ורכוש קבוע לדירה, בסברו כי התשומות לא שימשו לעסקה החייבת במס, ולפיכך לא קמה למערערת הזכות לקזז מס על התשומות. הדירה שבה מדובר היא דירה בפרויקט ה"אי" במרינה בהרצליה.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן