העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 21.04.2021

תסדיר: 2021-04-21

ניכוי מס

ניכוי מס תשומות בידי "חברת השקעות"

 המערערת היא חברה שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. סך המאזן המאוחד של המערערת לסוף שנת 2011 היה כ- 432 מיליון ש"ח (ומתוך זה, הון בסך של כ- 161 מיליון ש"ח). המשיב בהליך זה הוא מנהל מס ערך מוסף גוש דן. בערעור זה עולה סוגיית ניכוי מס תשומות בידי "חברת השקעות".

נישום ורע לו

♦  הפעם נציג בפני הקוראים דברים מתוך רשימה שפרסמנו ביום 10.4.2008 בעיתון "גלובס", בה מנינו כמה מכשלות מס אליהן חשוף הנישום הישראלי, ואלו הן:
 
(*) מדינת ישראל, ללא עוררין, הינה אלופת העולם בתחום ניכוי המס במקור.

לא ניתן לנכות מס תשומות בגין שכירת רכבים

   חברת "אינפו-סיסטמס בע"מ" (להלן: "המערערת") הינה חברה המתעסקת בספירת מלאים במחסני לקוחותיה. המערערת שכרה במהלך השנים 2008-2011 רכבים פרטיים וניכתה מס תשומות (בשיעור מלא) בגין שכירתם.

החלטת הועדה לקבילות פנקסים אינה מקימה טענת השתק

המערערת, חברה העוסקת בייצור, עיבוד ואילגון של פרופילי אלומיניום. את חומרי הגלם למפעלה רוכשת המערערת מלקוחות שונים בארץ ובחו"ל ובין היתר נוהגת לרכוש פסולת אלומיניום מספקים שונים ברחבי הארץ. לדבריה ספקי הפסולת מסרו לה בשנות המס נשוא הערעור חשבוניות ערוכות כדין עבור התשלומים שהיא נוהגת לשלם. המשיב ערך ביקורת על ספרי חשבונותיה של המערערת לשנים 2005-2002. המשיב בחן את החשבוניות עבור תשומות שנכללו בדוחותיה של המערערת ומצא כי חלקן הוצאו שלא כדין.

ניכוי מס תשומות – ביטול זיכוי ודרישות הדין

♦ המשיבה 1 היא חברה בע"מ העוסקת בסחר מתכות והמשיב 2 הוא מנהלה. כתב האישום ייחס למשיבים עבירה לפי סעיף 117(ב)(5) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ"), בשל ניכוי מס תשומות מבלי שיש לגביו מסמך, כנדרש בהוראת סעיף 38 לחוק מע"מ, ובכוונה להתחמק מתשלום מס. על פי הנטען הגישה המשיבה 1 באמצעות המשיב 2, דו"חות תקופתיים על עסקאות בסכום כולל של למעלה מ- 18 מיליון ₪, וקיזזה בדו"חות אלה מס תשומות בסכום כולל של 3,142,340 ₪, על יסוד 51 חשבוניות מס פיקטיביות של שתי חברות.

חשבוניות פיקטיביות – מוציא ומקבל

♦ העובדות: הנאשם 1 היה מנהל של אטליז. הנאשם 2 לא היה רשום כעוסק במע"מ ולא היה רשאי להוציא חשבוניות מס. בשנים 2003-2004 נמצא כי הנאשם 2 הוציא מסמכים הנחזים להיות חשבוניות מס על שם א.י. אלבקר בע"מ שיווק בשר ומסר אותן לנאשם, מבלי שהתבצעה כל עסקה בין שני הצדדים. מנגד, הנאשם ביצע 127 פעולות של ניכוי מס תשומות על סמך החש' הפיקטיביות. סך החש' הוא כ-14,500,000 ₪ ומתוכו מע"מ בסך 2,209,313 ₪.

ניכוי מס תשומות בעת רכישת דירה

♦ המשיב סירב להתיר למערערת ניכוי מס תשומות בגין רכישת דירה ורכוש קבוע לדירה, בסברו כי התשומות לא שימשו לעסקה החייבת במס, ולפיכך לא קמה למערערת הזכות לקזז מס על התשומות. הדירה שבה מדובר היא דירה בפרויקט ה"אי" במרינה בהרצליה.

ניכוי תשומות בהיקפי פעילות נמוכים

♦ המערער ניהל עסק למתן שירותי שליחויות. היקפי פעילותו היו נמוכים ממחזור המינימום של עוסק מורשה. בהעדר עסקאות חייבות לא יכול היה המערער מלכתחילה לנכות תשומות. המשיב הוציא למערער שומת תשומות לשנים 2000 -2001 ועל כך הערעור.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן